Koledžas administrācija viesojas Tartu Universitātē pieredzes apmaiņā

September 13, 2019

Tartu Universitāti 1632. gadā dibināja Zviedrijas karalis Gustavs Ādolfs II, tā šobrīd atrodas universitāšu reitinga TOP 300. Tartu Universitātei ir 4 fakultātes, 13 000 studentu, no kuriem 1200 ir ārzemju studenti no 90 valstīm. Esam uzsākuši ciešu sadarbību ne tikai ar Pērnavas koledžu, kura pieder Tartu Universitātei, bet arī ar mūžizglītības centru Tartu, kuri lepojas ar vairāk kā 393 e un tālmācības studijām un pat bērnu universitāti un jauniešu akadēmiju. Mūžizglītības centrs piedāvā arī 26 brīvos kursus dažādos priekšmetos. Lielā pieredze darbā ar digitālajiem rīkiem – Moodle un Panopto video lekcijām, [...]

Students learn massage with aromatic candles. The class is led by a physiotherapist and a cosmetologist from Poland.

September 11, 2019

This week at the college we welcomed guests from Poland, Bielska Wyższa Szkoła im. Józefa Tyszkiewicza University. Lecturer Katarzina has over 20 years of experience in physiotherapy and business. Lecturer Silvia is a specialist in cosmetology and aesthetic medicine, has a Master’s degree in cosmetology and is continuing to develop her knowledge both in Poland and abroad. They introduced the students with their institution and taught a massage technique using aromatic candles. Both lecturers admired the premises of the International College of [...]

Studenti apgūst aromātisko sveču masāžu. Nodarbību vada fizioterapeite un kosmetoloģe no Polijas.

September 11, 2019

Šonedēļ koledžā uzņēmām viesus no Polijas, Bielska Wyższa Szkoła im. Józefa Tyszkiewicza universitātes. Lektorei Katarzinai ir vairāk kā 20 gadu pieredze fizioterapijā un biznesā. Lektore Silvija ir kosmetoloģijas un estētiskās medicīnas speciāliste, ieguvusi maģistra grādu kosmetoloģijā un turpina pilnveidot zināšanas gan Polijā, gan ārzemēs. Viņas iepazīstināja ar savu augstskolu un mācīja studentiem masāžas tehniku, kurā tiek izmantotas aromātiskās sveces. Abas lektores atzinīgi novērtēja Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas [...]

Aicinām uz Erasmus+ informatīvo dienu

September 10, 2019

2019. gada 3. oktobrī plkst. 15:00, kā jau katru gadu, tiks rīkota Erasmus+ informatīvā diena, kurā būs iespējams satikt tos studentus un absolventus, kuri ir bijuši mobilitātēs, uzzināt detalizēti visu informāciju un pieteikties studijām un praksēm citās ES dalībvalstīs.  Pieteikšanās Erasmus+ mobilitātēm un finansējumam ir līdz 2019. gada 1. novembrim. Papildus jautājumiem: marika/at/skk.lv Kā pieteikties ir norādīta šeit https://skk.lv/ka-pieteikties-soli-pa-solim/ Pieredzes [...]

Par mūsu sadarbības partneri kļūst privātā Varšavas inženierzinātņu un veselības koledža

September 7, 2019

Polijā ir ļoti daudz koledžas un universitātes, kurās māca kosmetoloģiju. Šī ir astotā augstskola Polijā, ar kuru esam noslēguši sadarbības līgumu par vieslektoru apmaiņu, studiju mobilitātēm un sadarbību pētniecībā. Varšavas Inženierzinātņu un veselības koledža ir privāta augstākās izglītības iestāde, kura pastāv kopš 2003. gada un kura īsteno izglītību bakalaura, inženierzinātņu, maģistra un pēcdiploma studijas, tai skaitā kosmetoloģijā. Starptautiskās sadarbības attīstības kontekstā koledža apzinās nepieciešamību uzsākt atbalsta pasākumus, kuru mērķis ir palielināt ārvalstu studentu piesaisti un [...]