Noslēgts sadarbības līgums ar Utenas universitātes koledžu Lietuvā

October 9, 2019

Utenas Lietišķo zinātņu universitāte ir moderna, uz studentiem orientēta valsts augstākās izglītības iestāde, kas piedāvā augstākās koledžas studijas, kas vērstas uz praktisko darbību, lietišķajiem pētījumiem un profesionālo darbību. Universitātē ir 21 studiju programma, un 9 no tām balstās uz modulāru studiju sistēmu ar problēmās balstītu mācīšanās pieeju. Studiju programmas ir akreditējuši nacionālie un starptautiskie eksperti. Ļoti bieži dažus no priekšmetiem pasniedz vieslektori no prestižākajām Eiropas universitātēm. Uz karjeru orientēti pētījumi, kas veikti pēc pasaules darba tirgus pieprasījuma. Prakses ir [...]

Viesojamies SMK lietišķo sociālo zinātņu universitātē Viļņā

September 30, 2019

SMK University of Social Applied Sciences / SMK lietišķo sociālo zinātņu universitāte ir Starptautiskās kosmetoloģijas koledžas partneraugstskola. Sadarbība izveidojusies veiksmīga; apmaiņas vizītēs darbinieki jau devušies vairākkārt. Šoreiz projektu koordinatore kopā ar divām lektorēm piedalījās starptautiskās nedēļas aktivitātēs. Tās ietvaros pasniedzēja Dana Dimante vadīja lekciju angļu valodā par sejas morfotipiem un ledus pasmasāžu un pasniedzēja Gunda Zvirbule par staptautiskajām higiēnas prasībām mūsdienu grimmā. Sīkāk par to, kā viņām gāja variet izlasīt šeit: [...]

Noslēgts sadarbības līgums ar Biznesa augstskolu Turība

September 30, 2019

Lai sekmētu augstākās izglītības apguvi un mudinātu jauniešus turpināt studijas arī nākamajos līmeņos, 27. septembrī tiks parakstīts sadarbības līgums starp Biznesa augstskolu Turība un Starptautisko Kosmetoloģijas koledžu. Līguma noteikumi paredz, ka Kosmetoloģijas koledžas absolventiem tiks sniegta iespēja turpināt studiju procesu kādā no Biznesa augstskolas Turība Starptautiskā tūrisma fakultātes bakalaura studiju programmām, uzreiz otrajā studiju gadā. Parakstot līgumus, Biznesa augstskolas Turība rektors un valdes priekšsēdētājs Aldis Baumanis uzsvēra: „Esam ļoti gandarīti par noslēgto [...]

Apmeklējam Klaipēdas universitātes rīkoto starptautisko nedēļu

September 26, 2019

Starptautiskās ERASMUS+ mobilitātes programmas ietvaros piedalījos 13. starptautiskajā nedēļā, Klaipēdas valsts zinātņu universitātē (KLAIPEDA STATE UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES). Vizīte bija noorganizēta lieliski. Pirmais teikums, kurš ļoti iepriecināja pie sagaidīšanas no organizatoru puses: “Jūs esat no “Starptautiskās kosmetoloģijas koledžas?” Es atpazinu jūsu skaisto logo (uz manas žaketes) mums tas ļoti patīk!” Pirmajā dienā mūs iepazīstināja ar universitāti, nedaudz iepazināmies viens ar otru, katram bija iespēja prezentēt un cienāt ar savas valsts nacionāliem gardumiem. Mums dziedāja Lietuviešu tautas [...]