Attālinātās studijas | Praktiskās nodarbības būs tad, kad tas būs droši

March 24, 2020

Liels paldies Jums, studenti, par sadarbību šajā laikā, kad mums visiem ir jākļūst elastīgiem un jāspēj pielāgoties ik dienas tik mainīgajai situācijai. Paldies par ieguldījumu SKK attālināto studiju novērtēšanā un Jūsu vērtīgajiem ieteikumiem. Administrācija un pedagogi jau ir uzsākuši darbu, lai pilnveidotu studiju procesu atbilstoši Jūsu vajadzībām. Īpašs paldies studentei Maijai, kas uzreiz pēc ārkārtas situācijas izsludināšanas piedāvāja savu pieredzi un palīdzību digitālā rīka Zoom lietošanā. Pateicoties Maijai, pedagogi tika iedrošināti un apmācīti vadīt lekcijas tiešraidē, rosināt tajās diskusijas. [...]

Esi sveicināts – topošais student!

March 23, 2020

Topošie studenti varēs sev ērtā vietā un laikā  iesniegt pieteikumu studijām Vasaras uzņemšanai studiju programmā “Estētiskajā kosmetoloģijā” https://skk.lv/estetiska-kosmetologija/ Ar aprīli uzsākam  jauno studentu pieteikšanos studijām un uzņemšanas procesu 2020./2021. mācību gadam https://skk.lv/uznemsana/ Ņemot vērā koronavīrusa esamību pasaulē un Latvijā, veselība un drošība šajā situācijā koledžā ir prioritāte.  Sekojam līdzi situācijai valstī un pasaulē un atbilstoši situācijai organizēsim drošu uzņemšanu studiju programmās. Jau nedēļu koledža strādā attālinātā režīmā. Šobrīd [...]

Mēs tiksim ar to galā…

March 22, 2020

Astronomiskais pavasaris ir pienācis, bet šoreiz citādāks. Šādu pavasari mēs neviens negaidījām. Vairāk kā jebkad, saprotam, ka veselība ir vissvarīgākā. Vienā dienā tika apturēts ātrvilciens, pa kuru traucāmies pa savu dzīvi. Jau zināms teiciens apstiprina, ka dzīve sākas tur, kur beidzas komforta zona. Šobrīd visi esam jaunā situācijā, kad ir jāmācās strādāt un pieņemt lēmumus attālināti. Tas, protams, visiem rada jaunus stresus, bet ar tiem agri vai vēlu tiksim galā. Spēt dienas laikā pārslēgties uz jauniem risinājumiem, transformēties un saglabāt darba nepārtrauktību – ir bijis lielākais mūsu koledžas [...]

Sakām paldies

March 20, 2020

Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža saka PALDIES mediķiem, iekšlietu sistēmas darbiniekiem un visiem COVID-19 izplatības novēršanā iesaistītajiem, kuri rūpējas par mūsu veselību un [...]

Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas direktore informē par aktuālo studiju procesā

March 19, 2020

Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža (SKK) sākot no piektdienas, 13. marta, līdz tālākam valdības rīkojumam,  atceļ visas klātienes studiju nodarbības visiem studējošajiem, kā arī visus ārpusstudiju pasākumus. To paredz SKK rīkojums Nr. 1- 8/20-010 Par SKK studiju darba organizāciju LR ārkārtas situācijas apstākļos. Šāds lēmums pieņemts, jo Latvijas valdība valstī ir izsludinājusi ārkārtas situāciju, lai ierobežotu «Covid-19» vīrusa izplatību.  Laikā, kad klātienes studiju darbs nenotiek, studiju darbs tiek organizēts pilnā apjomā izmantojot attālinātā darba formu! Pedagogi pilnveido un nodrošina [...]