ERASMUS+ mobilitāte un SKK!

Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža (SKK) 2015.gadā saņēma ERASMUS Universitātes hartu, kas ir Eiropas Komisijas izsniegts rakstisks dokuments, kas ļauj plaši izmantot iespējas studentiem, akadēmiskajam personālam un administrācijas pārstāvjiem doties gan starptautiskajā praksē, gan viesdocēšanā, gan mācīšanās mobilitātē Eiropas Savienības dalībvalstīs.

Akadēmiskais personāls un administrācija kopsummā šajā akadēmiskajā gadā devās deviņās mobilitātēs uz Kauņu (Lietuva), Dublinu (Īrija) un Katovici (Polija). Mūsu koledžas docentes dr.Ilze Jākobsone un dr.Zeltīte Cēderštrēma, kā arī lektore Baiba Grīna Lietuvas un Polijas medicīnas koledžu kosmetoloģijas fakultāšu studentiem nolasīja lekcijas par sausās sejas ādas kopšanu, un dažādiem cilvēka fizioloģijas aspektiem, kā arī vadīja praktiskās nodarbības dekoratīvajā kosmētikā un stilistikā. Lektorēm Sanitai Drošprātei un Dacei Sekacei bija iespēja vērot starptautisku studentu masāžu konkursu, pārspriest ar citu valstu masieriem novitātes ķermeņa masāžu tehniku pielietošanā. SKK pārstāves piedalījās arī Starptautiski zinātniskā konferencē par aktuālajām studentu mācīšanas un motivēšanas tendencēm Eiropā.

SKK direktore Edīte Alksne un projektu koordinatore Dina Baško Dublinā apmeklēja vienu no prestižākajām skaistuma terapijas koledžām (Bronwyn Conroy Beauty School), kur iepazinās ar mācību procesu un tā organizāciju, ar CIBTAC eksāmenu organizāciju un Īrijas pieredzi starptautiskā sadarbībā un sadarbībā ar darba devējiem. Savukārt Silēzijas medicīnas koledžā (Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach) SKK pārstāvji pārņēma pieredzi nepilna laika studiju procesa organizēšanā, pārsprieda sadarbības iespējas docentu apmaiņā u.c.

Esam pārliecināti, ka nākamais akadēmiskais gads būs tikpat ražens, jaunām atziņām un pieredzi, ko nodot mūsu studentiem!

%d bloggers like this: