Studenti ERAMUS+ mobilitātēs.

Šajā 2015./2016. akadēmiskajā gadā divas Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas absolventes izmantoja unikālo iespēju, lai dotos Starptautiskajā programmā ERASMUS+ mobilitātē praksē nesenajiem absolventiem. Linda un Lauma vasaras mēnešus strādāja vienā no Grieķijas 5 zvaigžņu viesnīcām. Meitenes bija ļoti apmierinātas ar doto iespēju. Viņas paplašināja savu redzesloku un papildināja savas prasmes, gan klientu apkalpošanā, gan svešvalodu zināšanās, gan dalībā starptautiskā kolektīvā. Viesnīcas vadība bija ļoti apmierināta ar mūsu meiteņu zināšanām un tādēļ šajā vasarā uzņem pie sevis kvalifikācijas  praksē divas otrā kursa studentes. Vēl trīs otrā kursa dienas nodaļas studentes devušās kvalifikācijas praksē uz Itāliju, Vāciju un Īrijas.

Pirmās atsauksmes no studentēm ir tikai pozitīvas. Darba devēji ir apmierināti ar studentu zināšanām. Ceram, ka kvalifikācijas prakses aizstāvēšanā šīm studentēm izdosies iegūt tikai teicamus novērtējumus.

Aicinām studentes arī nākamajā akadēmiskajā gadā izmantot šo iespēju – papildināt savas zināšanas starptautiskā vidē, iepazīt citu valstu kultūru, parādīt citu valstu klientiem savas prasmes u.c.

 

 

%d bloggers like this: