Atgādinājums!

 Ja esi Kosmētiķis, SPA speciālists ( 3.kvalif.līm.) vai medicīnas persona ar vismaz 1.līmeņa augstāko izglītību – un vēlies saņemt 50% atlaidi studiju maksai – piesakies līdz 1.augustam!!!!

Tām personām, kas nepretendē uz 50% atlaidi – dokumentu pieņemšana turpinās līdz 2016.gada 17.augustam!

 

Piesakoties studijām, nepieciešamie dokumenti:

 1. Atestāts vai diploms par vidējo izglītību un sekmju izraksta kopija (uzrādot oriģinālu);
 2. Centralizēto eksāmenu sertifikātu kopija (uzrādot oriģinālu):
  1. CE sertifikāts – Latviešu valodā un svešvalodā;
  2. Reflektantiem, kas ieguvuši vidējo izglītību līdz 2004.gadam – Dokuments par vidējās izglītības iegūšanu.
 3. Pases kopija (uzrādot oriģinālu);
 4. 3 foto ( 3 x 4 cm);
 5. Pieteikuma anketa ( aizpilda koledžā iesniedzot dokumentus);
 6. Reflektantiem, kuri beiguši mazākumtautības skolu un nav kārtojušo latviešu valodas Centralizēto eksāmenu – Valsts valodas prasmes apliecība;
 7. Personas Medicīnas grāmatiņa;
 8. Potēšanas pase (ar ierakstu par saņemto ‘B hepatīta’ pasi. Personas, kuras ir pārslimojušas B hepatītu, iesniedz ģimenes ārsta izziņu;
 9. Bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem – apliecības sociālo garantiju nodrošināšanai kopiju – uzrādot oriģinālu;
 10. Reģistrācijas maksas ( 20,00 euro) apliecinošs dokuments, par naudas ieskaitīšanu SKK bankas kontā.
 11. Pēdējās iegūtās izglītības apliecinoša dokumenta kopija (diploms) uzrādot oriģinālu.
%d bloggers like this: