Skaistumkopšanas speciālists – Iespējams viena no skaistākām profesijām!

Iespējams viena no skaistākām profesijām!

  1. gs. tehnoloģijas paver neaptverami daudz iespējas, kā uzlabot savu ārieni, taču ne vienmēr ar šīm inovācijām strādā sertificēts, pareizi apmācīts speciālists.

Kas ir sertificēts speciālists?

Latvijas valsts likumdošana paredz, ka jebkurai apmācības iestādei skaistumkopšanas nozarē nepieciešama licence. Dokuments, kas pierāda, ka skola, kursi var veikt konkrētas nozares apmācību. Šo izglītības iestāžu apmācības programmām ir jābūt arī akreditētām, un šim akreditācijas datumam jābūt derīgam.

Protams, tiek piedāvāti neskaitāmi kursi, kas teju divu vai trīs dienu laikā ļauj apgūt izvēlēto profesiju, bet šie kursi lielā daļā gadījumu nav ne ieguvuši apmācības licenci, ne valsts akreditāciju. Tāpēc klientam ir visas tiesības painteresēties par meistara kvalifikāciju, jo riskēts taču tiek ar mūsu pašu ķermeni un seju.

Izglītības kvalitātes valsts dienesta mājas lapā ikviens interesents var iepazīties ar mācību iestādēm, kas ieguvušas Latvijas valsts licenci. (http://www.ikvd.gov.lv/licenceto-izglitibas-programmu-registri.html) Latvijā ar skaistumkopšanas nozari saistītās profesijas var apgūt 34 izglītības iestādēs –augstskolās, koledžās, profesionālās izglītības iestādēs u.c.

Kā rāda NIID.LV dati, skaistumkopšanas nozarē oficiāli pastāv šādi profesiju klasifikatori, profesiju nosaukumi kas saistīti ar skaistumkopšanu:

Vizuālā tēla stilists, pirtnieks, pirts meistars, grimētājs, vizāžists, frizieris, frizūru modelētājs,  frizieris – stilists, Nagu kopšanas speciālists, Manikīra un pedikīra speciālists, kosmetologs, kosmētiķis, estētiķis utt…

Kādreiz augstākā līmeņa speciālists šajā nozarē bija kosmetologs.

Kosmetologs ir cilvēks ar augstāko medicīnisko izglītību, ārsts, kas ieguvis papildizglītību kosmetoloģijā. Ir valsts izdots kosmetologa sertifikāts (nav profesijas standarta). Latvijā pašreiz ir ap 40 sertificētu kosmetologu un šobrīd profesiju ar šādu nosaukumu vairs apgūt nevar.

Šobrīd apgūstamā Augstākā līmeņa speciālists šajā jomā ir Skaistumkopšanas speciālists (kosmetoloģijā)

Profesionālās kvalifikācijas līmenis – ceturtais

Skaistumkopšanas speciālists (kosmetoloģijā) ir ārstniecības persona, kura ir ieguvusi pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un praktizē skaistumkopšanas jomā, strādā ar kosmētikas produktiem un medicīniskām tehnoloģijām, veic sejas un ķermeņa skaistumkopšanas procedūras, nosakot sejas un ķermeņa ādas kosmētisko diagnozi; veicina labas fiziskās formas, veselīgas pašsajūtas un vizuālā izskata uzlabojumus; ievēro profesionālo ētiku un profesionālo darbību reglamentējošos normatīvos aktus; pārzina kosmētikas tirgu un tehnoloģijas, kā arī sniedz citus kosmētiska rakstura pakalpojumus un konsultācijas; ievēro savas profesionālās darbības kompetences robežas; rūpējas par savu profesionālo pilnveidošanu izvelētajā skaistumkopšanas darbības jomā.

Skaistumkopšanas speciālists (kosmetoloģijā) var strādāt kā pašnodarbināta persona vai kā individuālais komersants, var vadīt savu uzņēmumu un nodarbināt citus skaistumkopšanas jomas speciālistus, var strādāt kā darba ņēmējs skaistumkopšanas nozares komercstruktūrās vai ārstniecības iestādēs Kods Profesiju klasifikatorā- 3259 04.

Skaistumkopšanas speciālists ir valsts reglamentēta profesija, kuras profesionālo darbību reglamentē likums „Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu,” 2001. g. 20. jūnijs.

Skaistumkopšanas speciālista kvalifikācijas prasības noteiktas profesijas standartā, ko šobrīd Latvijā realizē divas akreditētas pirmā līmeņa augstākās izglītības iestādes studiju programmās „Estētiskā kosmetoloģija”.

Skaistumkopšanas speciālistu sertifikāciju atbilstoši kompetencei veic Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienība (LĀPPOS).

Akreditētas 1. Līmeņa augstākās izglītības un tālākizglītības programmas skaistumkopšanas speciālista specialitātē piedāvā Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža http://www.skk.lv/ un Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža  http://www.psk.lu.lv/.

 

Kosmētiķa profesija.

Profesionālās kvalifikācijas līmenis – trešais

Kosmētiķis ir skaistumterapijas speciālists, ārstniecības persona, kas ieguvis profesionālo izglītību un nokārtojis sertifikācijas eksāmenu, ieguvis tiesības kompetenti iesaistīties veselības aprūpes procesa nodrošināšanā skaistumterapijā,  nosaka sejas un ķermeņa ādas kosmētisko diagnozi, patstāvīgi veic atbilstošas ādas apstrādes un kopšanas kosmētiskās procedūras un sniedz citus kosmētiska rakstura pakalpojumus, kas veicina labas fiziskās formas, vizuālā izskata un labsajūtas, klienta psiholoģiskā komforta uzturēšanu, ir personīgi atbildīgs par savas profesionālās darbības rezultātiem un pieļautajām kļūdām, morālo un ētisko rīcību atbilstoši medicīnas ētikas normām. Kosmētiķis strādā skaistumkopšanas nozares uzņēmumos vai kā pašnodarbināta persona, vai individuālais komersants.

Ko drīkst un nedrīkst darīt kosmētiķis, pamatojoties uz savu kvalifikāciju?

Latvijas Republikā kosmētiķa profesijas darbību (profesijas kods – 3259 05) reglamentē kosmētiķa profesijas standarts, kas atbilst 3. profesionālās kvalifikācijas līmenim un nosaka, kādas procedūras drīkst veikt kosmētiķis.

Izvilkums no “kosmētiķa profesijas standarta”:

  • Veikt sejas un ķermeņa kosmētiskās masāžas manuālās un aparātu tehnikas: D’arsenvalizāciju, jonoforēzi, miostimulāciju, vakuumprocedūras, interferentās strāvas programmas/tehnikas, mehāniskās vibromasāžas tehnikas, mikrodermabrāzijas kosmētisko procedūru, fotohromoterapiju, ultraskaņu, zemas jaudas terapeitiskos lāzerus, kriomasāžu.
  • Veikt dermatologa vai ārsta – kosmetologa akceptētas mezoterapijas procedūras (pēc atbilstoša profesionālās pilnveides izglītības dokumenta saņemšanas), izmantojot Latvijā reģistrētos kosmētiskos līdzekļus.
  • Veikt ādas dziļo tīrīšanu, manuāli likvidējot komedonus, miliumus vai pielietojot dezinkrustāciju, ķīmisko (augļskābju) pīlingu koncentrācijā no 20 līdz 40%.

Visas pārējās manipulācijas ir ārsta kompetence!

Tādas ārstnieciskās darbības metodes kā botulīna toksīna injekcijas, pildvielu injekcijas – filleri, mezodiegi jeb trendliftings, kavitācijas procedūra, lāzerslīpēšana, fotoatjaunošana, pīlingu (koncentrācijā virs 40%) terapija, ir augstākās kvalifikācijas medicīnas speciālistu kompetence. Piemēram, botulīna toksīna preparāti ir reģistrēti kā zāles un saskaņā ar tā lietošanas instrukciju, šīs injekcijas drīkst ievadīt tikai ārsti ar atbilstošām zināšanām un prasmēm. Arī lāzerprocedūras nevēlamā ķermeņa apmatojuma likvidācijai un pastiprināta sejas kapilārā tīklojuma novēršanai var veikt sertificēts ārsts – dermatologs, kas apguvis attiecīgo lāzersistēmas pielietošanas medicīnisko tehnoloģiju vai dermatoloģijā nesertificēts ārsts, kas apguvis lāzersistēmas pielietošanas medicīnisko tehnoloģiju, sertificēta ārsta dermatologa uzraudzībā. Minētās procedūras veic ārstniecības iestādēs (vai skaistumkopšanas kabinetā, kas reģistrēts Ārstniecības iestāžu reģistrā).

Salonā vai kosmētiskajā kabinetā speciālista sertifikātam ir jāatrodas klientam redzamā vietā. Ja tā nav, tad cilvēkam ir tiesības prasīt šo sertifikātu uzrādīt, lai pārliecinātos par speciālista kompetenci.

Kosmētiskajos kabinetos ir jānodrošina visi instrumentu dezinfekcijas un sterilizācijas pasākumi. Šai sakarā jāizvērtē, vai, apmeklējot speciālistu mājās, tas tiks nodrošināts – iespējams, pat naudas ekonomēšanas nolūkos šādu iespēju tomēr nevajadzētu izvēlētie.

Veselības inspekcija brīdina, ka neprofesionāli veiktas kosmētiskās procedūras, t.sk. bez atbilstošām zināšanām un kvalifikācijas, var apdraudēt pakalpojuma saņēmēja veselību un aicina izvēlēties kvalificētu speciālistu skaistumkopšanas pakalpojumus.

Pārliecināties, vai konkrētais skaistumkopšanas speciālists ir sertificējies kā ārstniecības persona, iespējams šeit http://www.vi.gov.lv/lv/pr317

dreamstime_xl_25950744

 

%d bloggers like this: