Studiju rezultātu formatēšana un kartēšana.

Starptautiskās kosmetoloģijas koledžas pedagogi apgūst Standartus un vadlīnijas kvalitātes nodrošināšanai augstskolā.
Kartēšanas būtība Izmantojama gan izstrādājot jaunas studiju programmas, gan aktualizējot jau esošās. Kartēšanas process tā dalībniekiem dod interesantu un noderīgu pieredzi, palīdz ieraudzīt katram sava studiju kursa vietu programmā un sadarbībā ar kolēģiem.
Lektore Sanita Baranova, Dr.paed., docente, Augstskolas didaktikas centra vadītāja.

%d bloggers like this: