Starptautiskā kosmetoloģijas koledža piedalās “Atbildīga biznesa vēstnieku programmā”

Latvijā pirmo reizi tiek organizēta “Atbildīga biznesa vēstnieku programma”, kurā piedalās uzņēmumu valdes locekļi vai augstākā/vidējā līmeņa vadītāji. Starptautisko Kosmetoloģijas koledžu pārstāv tās valdes priekšsēdētāja Marika Ģederte.

Programmas organizatori Latvijas Korporatīvās sociālās atbildības platformas (CSR Latvia) biedri ir iedvesmojušies no ASV un Eiropas pieredzes un sagatavojuši tās saturu atbilstoši Latvijas uzņēmumu izaicinājumiem un vajadzībām.

Programma norisināsies 8 nedēļas, uzsāksies 22.martā un tās noslēgums būs 10.maijā.

Programma ir veidota tā, lai dalībnieki iegūtu padziļinātas zināšanas:

o   vērtību orientēts uzņēmējdarbības modelis – no teorijas līdz praksei;

o   vide un bizness – vai sinerģija ir iespējama (bioekonomika un aprites ekonomika)?

o   uzņēmuma sociālā ietekme – kā uzņēmumu skar cilvēktiesības; vai esam gatavi dažādībai – no darba vides līdz produktu un pakalpojumu radīšanai?

o   korupcijas riski – kādas ir uzņēmuma robežas, resursi un iespējas – piegādes ķēžu uzraudzība?

o   sabiedrības ietekme – kādi ir sadarbības modeļi ar sabiedrību; ieguvumi biznesam no sadarbības ar nevalstiskajām organizācijām u.c. sabiedrības grupām.

o   bizness un valsts – vai bizness ietekmē valsti tikai ar nodokļiem? Īpašs kurss – “Radošās domāšanas darbnīca – bizness nākamajiem 100 valsts pastāvēšana gadiem.”

o   uzņēmuma ietekmes novērtēšana – metodes, vadlīnijas, instrumenti u.c. lietderīga informācija turpmākajam darbam strādājot ar uzņēmuma atbildību un ilgtspēju.

 

%d