Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža kļūst par Korporatīvās sociālās atbildības platformas biedru

“Atbildīga biznesa novērtējums notiek piecās uzņēmuma darbības sfērās, kas nosaka ilgtspēju STRATĒĢIJA — kā uzņēmums analizē un plāno savu darbu ilgtermiņā, cik lielā mērā būtisku lēmumu pieņemšanā iesaista darbiniekus, klientus un citas «ietekmes puses» un kā informē sabiedrību par darbības rezultātiem. Ikvienā biznesā ir svarīgi saprast — cik labs esmu?” (Žurnāls IR).

Nemitīga attīstība ir viens no mūsu koledžas galvenajiem stūrakmeņiem. Tāpēc sadarbība ar nozares profesionāļiem un organizācijām ir ļoti būtiska. Un arī mums ir svarīgi apzināties, cik labi mēs esam. Ceram uz lielisku sadarbību un kopēju izaugsmi.

Vairāk par KSA Latvija:

KSA Latvija ir biedrība, kas apvieno privātā, publiskā un NVO sektora organizācijas, kā arī ekspertus, kuri sekmē Latvijas uzņēmēju darbību un attīstību, ieviešot organizāciju stratēģijās korporatīvā sociālās atbildības principus.

KSA Latvija darbība balstīta uz:

 • ANO Globālā līguma 10.principiem;
 • Memorandu par korporatīvās sociālās atbildības principiem Latvijā;
 • ES KSA nacionālo stratēģiju vadlīnijām;
 • OECD vadlīnijām multinacionālajiem uzņēmumiem;
 • Citiem starptautiski atdzītiem standartiem un vadlīnijām
Globālā līguma kustības galvenie mērķi ir:
 • panākt Globālā līguma principu iekļaušanu biznesa stratēģijā un darbībā;
 • veicināt sadarbību starp visām iesaistītajām pusēm, lai sekmētu sakārtotas un ētiskas biznesa vides veidošanos.
ANO Globālais līgums iekļauj 10 principus gan par cilvēktiesībām, gan darba tiesībām, apkārtējo vidi un korupcijas novēršanu:
 1. Uzņēmējiem ir jāatbalsta un jāievēro starptautiski pasludinātās cilvēktiesības.
 2. Uzņēmums nedrīkst būt iesaistīts cilvēktiesību pārkāpumos.
 3. Uzņēmumiem ir jāievēro biedrošanās brīvība, kā arī jāatzīst darbinieku tiesības slēgt koplīgumu.
 4. Uzņēmēji nedrīkst izmantot piespiedu darbu.
 5. Uzņēmēji nedrīkst izmantot bērnu darbu.
 6. Uzņēmums nedrīkst pieļaut diskrimināciju nodarbinātības jomā.
 7. Uzņēmumiem ir jāsaudzē apkārtējā vide.
 8. Uzņēmumiem jāveicina atbildība par apkārtējo vidi.
 9. Uzņēmumiem jāveicina videi draudzīgu tehnoloģiju attīstība un izmantošana
 10. Uzņēmumiem ir jāstrādā pret korupciju visos tās veidos (gan pret kukuļdošanu, gan naudas vai citu labumu izspiešanu).
Ieguvumi:
 • Izteikt savu viedokli un dot ieguldījumu pasaules ilgtspējīgai attīstībai;
 • Rast praktiskus risinājumus mūsdienu problēmām, kas saistītas ar globalizāciju, ilgtspējīgu attīstību un korporatīvo atbildību, ievērojot ieinteresēto pušu intereses;
 • Paaugstināt uzņēmuma konkurētspēju, jo attīstītā sabiedrībā brīvā tirgus apstākļos biznesa partneri, piegādātāji un klienti bieži dod priekšroku sadarbībai ar uzņēmumiem, kuriem ir laba reputācija;
 • Attīstīt partnerattiecības ar citiem uzņēmumiem, valsts iestādēm, arodbiedrībām, nevalstiskām un starptautiskām organizācijām;
 • Iegūt informāciju par citu uzņēmumu praksi problēmu risināšanā;
 • Iegūt pieeju ANO zināšanu bāzei un izmantot to attīstības veicināšanai visā pasaulē.
%d bloggers like this: