Studē Ārstniecisko masāžu modernās telpās un praktizē labākajās Eiropas viesnīcās

Aicinām apgūt pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma  “Ārstnieciskā masāža” (Kvalifikācija – Masieris).

Studiju ilgums:

  • 2 gadi (Pilna laika klātiene)
  • 2 gadi un 3 mēneši (nepilna laika klātiene)

Iepriekšējā izglītība:  vidējā

Studijas veids:  Pilna laika klātiene – dienas grupa P.O.T.C.  no 9:00-16:00

Nepilna laika klātiene – vakara  grupa  P.O.T.C. no 17:00 -21:35

Studiju programmas kopējā maksa: 2700 EUR

Papildus koledžas diplomam, katrs absolvents, sekmīgi beidzot studijas, saņems arī World Massage Federation diplomu (diploma paraugs ir pielikumā).

Masieris ir ārstniecības persona, kura praktizē ārstniecībā, profilaksē, rehabilitācijā, un, pielietojot dažādus masāžas veidus, veicina pacienta vai klienta veselības un funkcionālā stāvokļa, kā arī ar veselību saistītās dzīves kvalitātes un labsajūtas uzlabošanos.

Masieris var strādāt veselības aprūpes un rehabilitācijas iestādēs, atbilstoši iegūtajai profesijai būt individuālais komersants vai pašnodarbināta persona.

Apgūstamie studiju kursi:

Vispārizglītojošie studiju kursi
Saskarsmes psiholoģija un ētika, Ievads studijās un pētniecībā, Personālvadība un tiesību pamati, Ergonomika, darba vides un civilā aizsardzība, Uzturmācība, Projektu vadības pamati, Profesionālā angļu valoda, Uzņēmējdarbības pamati.

Nozares studiju kursi
Anatomija ,Fizioloģija, Farmakoloģija, Vispārējā pataloģija,  Pacienta izmeklēšana un novērtēšana, Neatliekamā un pirmā medicīniskā palīdzība, Internā medicīna, Ķirurģija, traumatoloģija un ortopēdija, Pediatrija, Dermatoloģija, Klīniskās vadlīnijas Veselības aprūpes specialitātē, Ergoterapija un rehabilitācija, Klasiskā masāža, ārstnieciskās masāžas un holistiskā medicīna un alternatīvās masāžas

Kvalifikācijas prakse – 640 stundu apjomā.

Uzņemšana – No 2018.gada 9.jūlija līdz 17.augustam!

                      Darba dienās no 10:00-16:00, Rīgā , Graudu ielā 68

Mācību telpas: https://skk.lv/arstnieciska-masaza/macibu-auditorija/

%d