Profesora doc. Ing. Marian Lehocky (Čehija) lekcija par kosmētikas sastāvdaļām un iedarbību uz ādas šūnām (FOTO)

Vakar, 28.maijā norisinājās vieslektora, pētnieka un profesora doc. Ing. Marian Lehocky (Čehija) lekcija par kosmētikas sastāvdaļām un to iedarbību uz ādas šūnām.

Marián Lehocký šobrīd ir asociētais profesors fizikālajā ķīmijā. Pēc Brīnas Tehnoloģiskās universitātes Ķīmijas fakultātes fiziskās un lietišķās ķīmijas maģistra grāda iegūšanas, viņš turpināja doktorantūras studijas ķīmijas un ķīmijas tehnoloģiju jomā Tomas Bata universitātē Zlinā. Viņš pavadīja laiku Aveiro universitātē Portugālē kā Marie Curie zinātniskais līdzstrādnieks, un šobrīd viņš ir Tomas Bata universitātes Polimēru sistēmu centra vecākais pētnieks un Lipīdu, mazgāšanas līdzekļu un kosmētikas tehnoloģijas departamenta direktors Tehnoloģiju fakultātē. Viņa pašreizējās zinātniskās intereses ir saistītas ar emulsijas un suspensijas parādībām, virsmas un interfeisa zinātni, koloidālajām parādībām, antibakteriālo un atitrombotisko virsmu modifikāciju un materiālu mijiedarbību ar šūnu sistēmām un audiem, ieskaitot STEM šūnas. Viņš ir autors vai līdzautors 60 oriģināliem recenzētiem manuskriptiem, kas publicēti prestižos zinātniskos žurnālos un 8 nacionālo un Eiropas patentu izgudrotājs. Viņš ir dažādu žurnālu redkolēģiju loceklis, t.i. Materiāli un dizains (Elsevier). 2014. gadā viņš ieguva Molecules labākā raksta balvu.

%d bloggers like this: