Darbā bērni

Pirmo gadu Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža iesaistījās Iniciatīvas Darbā bērni pasākumā , organizējot savā koledžā bērnu dienu, galvenais mērķis ir sekmēt ģimenēm draudzīgu darba vidi un aizmirst par nepieciešamību izvēlēties – veselīga ģimenes dzīve vai veiksmīga karjera, meklējot risinājumus, kā abām jomām vienai otru papildināt. Lai vairotu atvašu izpratni par viņu vecāku ikdienā veicamajiem pienākumiem un vidi. Turpmāk šī noteikti būs viena no koledžas tradīcijām, kura tiks organizēta Starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā, 1. jūnijā.

Ģimenēm draudzīgas vides veidošanai, tai skaitā ģimenēm un bērniem domātu pasākumu rīkošanai darba vietā ir pozitīva ietekme ne tikai uzņēmuma tēla spodrināšanā, bet arī darbinieku lojalitātes un kopējās labsajūtas sekmēšanā. Darbinieks vairs netiek nostādīts tikai darba veicēja lomā, bet gan uzlūkots kā dzīvs, ģimenisks un uz attīstību visās jomās tendēts cilvēks. Akcijas aizsācēji Amigo iniciatīva laimīgām ģimenēm ir pārliecināti, ka šādu akciju organizēšana ir lielisks atbalsta punkts veselīgākas darba vides veidošanā un ir ieguvums gan darba ņēmējiem, satuvinot viņu ģimenes, gan darba devējiem. Šādi pasākumi sekmē darbinieku lojalitāti un komandas saliedētību, tāpēc, iedvesmojoties no šī gada akcijas dalībniekiem, aicina iesaistīties arī citus darba devējus.

Mūsu koledžā bērni varēja iepazīties ar pašu koledžu, studiju procesu, piedalījās viktorīnā, gatavoja kolāžas par savu vecāku profesiju, zīmēja savu ideju par koledžas logo, piedalījās interesantā meistarklasē gatavojot veselīgus gardumus, ko piedāvāja seklumuss.lv, bija savs kinoseanss un daudz citādas izdarības un jautrības.

 

%d bloggers like this: