Latvijas Kvalitātes biedrībai pievienojas arī Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža

Viens no Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas stratēģiskajiem uzstādījumiem ir nepārtraukta attīstība virzībā uz izcilību, lai nodrošinātu visu ieintresēto pušu vajadzībām atbilstošu līdzsvarotu un ilgspējīgu rezultātu sasniegšanu. Lai sekmīgāk sasniegtu izvirzītos mērķus, Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža iestājās Latvijas Kvalitātes biedrībā š.g. 22.maijā (KVALB valdes sēdes protokols Nr.5).

Latvijas Kvalitātes biedrība  ir biedrība, kuras darbības mērķis ir attīstīt kompetenci kvalitātes vadības jomā, uzlabot personu un organizāciju konkurētspēju. Biedrība par savu misiju uzskata “3K” – KOMPETENCE, KONKURĒTSPĒJA, KOPDARBĪBA – veicināšanu un pastāvīgu attīstīšanu Latvijas sabiedrībā.

 

%d bloggers like this: