Šonedēļ noslēgts sadarbības līgums ar Plevenas Medicīnas universitāti Bulgārijā

Plevenas Medicīnas universitāte ir viena no piecām medicīnas universitātēm Bulgārijā. Apvienojot pagātnes tradīcijas ar pašreizējām iespējām, tā ietver mācību un terapeitisko aprīkojumu, mūsdienu preklīnisko bāzi, universitātes slimnīcu ar vairāk nekā 1000 gultām, klīnikas visās galvenajās medicīnas jomās, kā arī daudzas specializētas klīnikas un pētniecības vienības ar modernām diagnostikas un terapeitiskajām iekārtām. Tos efektīvi lieto, lai ārstētu pacientus, apmācītu studentus, stažierus, pēcdiploma studentus, kā arī pētniekus. Līdz šim universitāti ir beiguši vairāk nekā 6000 bulgāru un ārvalstu studentu no vairāk nekā 30 valstīm. 24 departamentos apmācību veic vairāk kā 60 profesori un 300 docenti. Lielākā daļa no viņiem ir nacionālo un starptautisko zinātnisko un medicīnas biedrību biedri un pētījumu autori.

Vizītē uz Bulgāriju mēs dosimies jau oktobra beigās, lai vienotos par konstruktīvu sadarbību.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

 

%d