Tiek uzsākta ESF projekta Nr. 8.2.3.0/18/A/002 “Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža – labas pārvaldības ilgtspējīgs ekonomiskās izaugsmes dalībnieks” īstenošana

ESF projekts Nr. 8.2.3.0/18/A/002 “Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža – labas pārvaldības ilgtspējīgs ekonomiskās izaugsmes dalībnieks”

Projekta būtība – stiprināt Starptautiskas Kosmetoloģijas koledžas (SKK) mācību programmu, koledžas (t.sk. akadēmiskā un administratīvā personāla) darbības kapacitāti, lai ar SKK kvalitatīvu un caurskatāmu darbību veicinātu NAP 2020 prioritātes “cilvēka drošumspēja” nodrošināšanu un veidotu ilgtspējīgu pilsoniskās sabiedrības “veselīgu” un spējīgu parūpēties par sevi un citiem attīstības modeli.

Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža 18 mēnešu laikā paaugstinās koledžas 2 studiju programmu konkurētspēju nozarē, veicot programmu pilnveidi un mācību materiālu digitalizāciju, pielietojot inovatīvas metodes. Iesaistīsies akadēmiskā godīguma pārvaldībā, kā arī pilnveidos koledžas vadošā personāla kompetences un veidot procesus atbilstoši kvalitātes prasībām pēc izcilības un ISO 9001:2015 novērtējuma. Īstenojot paredzētās aktivitātes – studiju programmu satura pilnveides pasākumi un e-mācību risinājumu un digitalizācijas pasākums nodrošinās SAM mērķa “pilnveidot augstākās izglītības institūcijas studiju programmu satura kvalitāti, efektīvi izmantojot pieejamos resursus”. Tiks pilveidota augstākās izglītības iestādes kvalitātes vadības sistēma, studiju pārvaldības sistēmas un augstākās izglītības institūcijas struktūrvienību funkciju, kā arī pārvaldības procesu pilnveide un akadēmiskā godīguma ieviešana.  

Projekta kopīgās izmaksas: 150 000 EUR

Projekta ieviešana līdz 29.02.2020

 

 

 

%d bloggers like this: