Norisinājusies tikšanās ar ESF projekta “Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža – labas pārvaldības ilgtspējīgs ekonomiskās izaugsmes dalībnieks ”stratēģiskajiem partneriem

Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža ar šī gada septembri sākusi īstenot Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.2.3.0/18/A/002 “Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža – labas pārvaldības ilgtspējīgs ekonomiskās izaugsmes dalībnieks ”.  22.oktobrī LU Dabaszinātņu fakultātē notika Projekta Uzraudzības komitejas (turpmāk – PUK) pirmā tikšanās, kurā tika pārrunāti kopīgi sadarbības mērķi, līdzdalība projektā, kā arī veselības aprūpes sertifikācijas jautājumi. Sēdē piedalījās projekta stratēģiskie partneri – pārstāvji no Fizikālās Medicīnas asociācijas, Latvijas Skaistumkopšanas speciālistu asociācijas, SKK Studentu pašpārvaldes, docētāji un SKK projektā iesaistītie darbinieki.

Vairāk par projektu:

Projekta mērķis – veicināt “cilvēka drošumspēju“ ar SKK studiju virziena “Veselības aprūpe” studiju programmu “Ārstnieciskā masāža” un “Estētiskā kosmetoloģija” kvalitatīvu pārskatīšanu, pamatojoties uz faktiem un tautsaimniecībā nozīmīgiem pētnieciskajiem rezultātiem, iesaistot nozares asociācijas un veidojot SKK kā labas pārvaldības iestādi un pārmaiņu virzītāju pilsoniskās sabiedrības preventīvai atveseļošanai reputāciju.

Atbilstoši Eiropas Savienības stratēģijas 2020 pirmajai prioritātei “gudra izaugsme”, SKK mērķis ir veicināt uz zināšanām un inovāciju balstītas ekonomikas attīstību un savu profesionālo darbību virzīt uz Izglītības politikas pamatprincipu 2014.-2020.gadam sasniegšanu:

– „atvērta pārmaiņām” – reaģēt uz globālās vides pārmaiņām un salāgot ar nozares vajadzībām. Sadarboties ar Latvijas Fizikālās Medicīnas asociāciju un Latvijas Skaistumkopšanas speciālistu asociāciju un popularizēt efektīvākas mācību formas – kopīgu mācīšanos, visu mācību procesā ieinteresēto pušu aktīvu līdzdalību un studentu centrētu.

– „cilvēkorientēta” – lai SKK spētu nodrošināt gatavību dzīvot un strādāt tik dinamiskā laikā, izglītībai jāspēj sniegt maksimāli individualizētu mācību/studiju vidi. Projekta ietvaros realizēs digitālo prasmju attīstības aktivitātes, tai skaitā izglītošanas un informēšanas kampaņa plašas sabiedrības izglītošanai par e-pakalpojumu un digitālo tehnoloģiju izmantošanas iespējām.

– „ilgtspējīga” – SKK mācību programmu ietvars un mācību vide tiek īstenota kā izglītība ilgtspējīgai attīstībai, kurā tiek apgūts kā pieņemt ilgtermiņa lēmumus, kas skar taisnīguma, ekonomikas un ekoloģijas jautājumus visos sabiedrības līmeņos.

– “zināšanu sabiedrībā balstīta” – plānotās aktivitātes ir vērstas uz integrētu IKT izmantojuma pieejamību, ietekmējot gan mācību satura pilnveidi, gan personāla resursu un SKK infrastruktūras vienotu attīstību – nodrošinot tiesības uz viedokļa un izteiksmes brīvību, informācijas un akadēmiskajā telpā. Mūsdienu pasaulē pieprasītas vērtības:

o darboties patstāvīgi un tajā pašā laikā spēt darboties daudzdisciplinārās komandās;

o uztvert domas, lietas, parādības, kuras var izskatīties pilnīgi atšķirīgas un spēt tās vienot kopīgās, jaunās formās.

Projekta aktivitāšu rezultatīvie rādītāji sniegs ieguldījumu ne tikai SKK kā labas pārvaldības iestādes veicināšanā, bet veselīgāka un harmoniskāka kļūs pilsoniskā sabiedrība kopumā.

 

%d