Tiek uzsākta EFQM izcilības modeļa ieviešana koledžā

«Ir smieklīgi, ka mums nav laika uzlaboties, bet mums ir ļoti daudz laika, lai strādātu neefektīvi un atkārtoti risinātu tās pašas vecās problēmas».

Dr. W. Edwards Deming

ESF projekta Nr. 8.2.3.0/18/A/002 ietvaros esam uzsākuši ceļu uz izcilību. Izcilības pamatvērtības ir svarīgas jebkurai organizācijai, lai sasniegt ilgtspējīgu izcilību. Izcilas organizācijas tās var izmantot savas kultūras aprakstīšanai. Tās kalpo arī kā vienota valoda organizācijas augstākajai vadībai. EFQM izcilības modelis ļauj izprast sakarības starp to, ko organizācija dara un kādus rezultātus tā sasniedz. 

Piektdien, 26.oktobrī, visiem koledžas administrācijas darbiniekiem, studentu pārstāvjiem un docētāju pārstāvjiem norisinājās EFQM izcilības modeļa mācības “Ievadkurss izcilības pieejā”

%d bloggers like this: