Cenu aptauja par iekšējās studiju pārvaldības sistēmas izstrādi

Starptautiskā kosmetoloģijas koledža (SKK) rīko cenu aptauju par iekšējās studiju pārvaldības sistēmas izstrādi, lai nodrošinātu caurskatāmu un izsekojamu augstākās izglītības iestādes studiju procesa organizāciju.

Aicinām Jūs piedalīties, sniedzot piedāvājumu līdz 2018.gada 20.novembrim. Papildu, SKK 2018.gada 12.novembrī plkst. 11:00 rīko Piegādātāju sanāksmi pirms piedāvājuma iesniegšanas.

IT sistemas specifikacija1_

TP 1.pielikums

TP 2.piel.-Augskolas_veidlapa

TP 3.piel.-studenti

TP 4.piel.-Veidlapa_starpt_sakari_IZM

TP 5.piel._VIIS

TP 6.piel._VIIS admin.RG 1.piel

TP 7.piel.-VIIS admin.RG II

TP 8.piel.-VIIS admin.RG

 

 

%d