Studentu pašpārvalde piedalās labdarības pasākumā dzīvnieku patversmē

SKK Studentu pašpārvalde jau otro gadu izveidojusi sadarbību ar dzīvnieku patversmi Labās mājas. Meitenes arī šoruden devās ciemos, lai iepriecinātu, samīļotu un dotos pastaigā ar cilvēka labākajiem draugiem. Sunīši priecīgi un studentes gandarītas!

Biedrība Juglas dzīvnieku aizsardzības grupa dzīvnieku aizsardzības jomā aktīvi darbojās jau kopš 1995.gada un šobrīd tā ir izaugusi par daudzskaitlīgu un pieredzē bagātu dzīvnieku aizsardzības organizāciju Latvijā. LR Finanšu ministrija 2005.gadā Biedrībai ir piešķīrusi sabiedriskā labuma statusu, kas norāda par biedrības darbību tikai sabiedrības labā un ziedotājiem dod tiesības samazināt uzņēmuma ienākuma nodokli.

Biedrība par saviem uzdevumiem ir noteikusi dzīvnieku tiesību aizsardzību, patversmju uzturēšanu, sabiedrības izglītošanu dzīvnieku aizsardzības un labturības jautājumos, kā arī likumdošanas sakārtošanā Latvijā ar šiem jautājumiem saistītās jomās. Ikdienā tiek izskatīti neskaitāmi ziņojumi par cilvēku cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem Latvijā. Visus šos gadus patversmes aprūpē nonākušajiem suņiem tika nodrošināta mājvieta, barošana un aprūpe, ārstēšana, vakcinācija, sterilizācija, socializācija, rehabilitācija, kā arī jaunu saimnieku meklēšana. Patversmē Juglā regulāri tika organizētas tikšanās ar jauniešu grupām skolu un citu mācību iestāžu izglītojošo projektu ietvaros.

Biedrība sniedz pakalpojumus vairākām Rīgas rajona pašvaldībām dzīvnieku izmitināšanā un aprūpē dzīvnieku patversmē „Labās mājas”, kā arī bezsaimnieka kaķu populācijas kontroles “noķer-sterilizē-atlaiž” praktiskā realizācijā.

%d