Mūsu sadarbības partneriem pievienojās arī Valensijas Politehniskā Universitāte

Šis gads mums ir ļoti produktīvs. Saskaņā ar mūsu koledžas stratēģiju un internacionalizāciju, ar prieku paziņojam, ka esam jau noslēguši jau mūsu 21. sadarbības līgumu.  Valensijas Politehniskā Universitāte (UPV) ir vienīgā tehniskā universitāte Spānijā, kas iekļauta pasaules augstskolu reitingos. Universitāte piedāvā dažādas bakalaura un maģistra programmas, dubultos diplomus, kā arī vairāk kā 1800 mūžizglītības kursus. UPV īpaši lepojas ar sasniegumiem pētniecībā; tā ir viena no universitātēm, kurai ir visaugstākie ienākumi no konkurētspējīgiem pētījumiem, un tā ir arī nacionālais līderis patentu izmantošanas jomā.

Decembras vidū mūsu personāls apmeklēs UPV organizēto starptautisko nedēļu “Apmācības un darba ēnošana administratīvajam personālam”, lai iegūtu labas prakses pieredzi, kontaktus un izveidotu konstruktīvu sadarbību.

%d