Veiksmīgi noslēgusies koledžas dalība «SEB BANKAS” un «Civitta Latvija» izaugsmes programma

Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža piedalījās «SEB» bankas un «Civitta Latvija» īstenotajā Izaugsmes programmā Latvijas mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kas palīdzēs uzņēmējiem veicināt strauju uzņēmumu izaugsmi, kas mērāma 10x.

Galvenie atbalsta instrumenti MVU izaugsmei:

Dalībniekiem sniegtās zināšanas, Programmas laikā veicinot izvirzīto mērķu sasniegšanu, Veiksmīga dalība Izaugsmes programmā veicinās
atpazīstamību un reputāciju Programma palīdzēs apņemties
strādāt pie izaugsmes formulas un disciplinēt uzņēmuma
vadītājus, lai sasniegtu nospraustos mērķus.

Mentorings un atbalsts mājasdarbu pildīšanā palīdzēja pieņemt pareizos lēmumus un veicināja izvirzīto mērķu sasniegšanu. Biznesa kontaktu loka paplašināšana un informācija, par finansējuma iespējām veicinās straujāku izaugsmi.

 

 

 

%d