Ar sveicienu no Bali International SPA Academy Indonēzijā

Šogad noslēdzām sadarbības līgumu ar Bali International SPA Academy Indonēzijā par pasniedzēju un studentu apmaiņu.

Valdes priekšsēdētāja Marika Ģederte sava atvaļinājuma laikā decembra sākumā viesojās Bali un apmeklēja izglītības iestādi, kur tikās ar tās dibinātāju un direktori Penny Ellis. Vizītes laikā tika pārrunāts sadarbības projekts, kuru plānots īstenot nākamos gadus.

Bali International SPA Academy ir vairākkārtīgi saņēmusi CIBTAC gada balvas un veiksmīgi realizē CIBTAC kursus.

Vairāk: https://www.balibisa.com/cibtac-courses/

 

 

%d