Tiekšanās uz kvalitāti un izcilību – mūsu koledžas viens no galvenajiem mērķiem 2019. gadā

2018. gads drīz jau būs noslēdzies, sprintam līdzīgā tempā. Gada sākumā sākām realizēt jaunu izglītības programmu “Ārstnieciska masāža”, februārī uzņemot pirmo studentu grupu. Esam paplašinājušies un izveidojuši jaunu un modernu multifunkcionālo mācību auditoriju un starptautiskās sadarbības un inovāciju daļu.

Šis gads ir bijis īpaši ražīgs, šogad esam noslēguši 21 sadarbības līgumus ar augstskolām Indonēzijā, Spānijā, Kiprā, Lietuvā, Igaunijā, Lielbritānijā, Īrijā, Bulgārijā, Skotiju, Slovēnijā, Polijā, Francijā, Čehijā. Mūsu docētāji devušies mācīšanas mobilitātēs un arī pie mums ir viesojušies brīnišķīgi vieslektori no daudzām pasaules valstīm. Priecājamies, ka pieprasījums pēc mūsu studentiem un absolventiem ir lielāks nekā spējam to nodrošināt Spānijas piecu zvaigžņu viesnīcu SPA centros.

Sadarbībā ar SEB banku un vadības konsultāciju uzņēmumu Civitta, septembrī uzsākām trīs mēnešu “Izaugsmes programmu”. Programmas mērķis bija sagatavot uzņēmumus straujai biznesa izaugsmei caur digitālajām tehnoloģijām un inovācijām. Programma palīdzēja paplašināt mūsu komforta zonu, apgūstot jaunas prasmes un zināšanas, iepazīstoties ar izciliem mentoriem. Sadarbība ar SEB banku izaugsmes programmas ietvaros turpināsies vēl nākamos sešus mēnešus.

Bet šī gada mūsu vislielākais izaicinājums ir bijusi Eiropas Sociālā Fonda projekta “Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža – labas pārvaldības ilgtspējīgs ekonomiskās izaugsmes dalībnieks” īstenošana, ar kura palīdzību līdz 2020.gadam pilnveidosim koledžas kvalitātes vadības un studiju pārvaldības sistēmas pēc EFQM izcilības modeļa. Paaugstināsim koledžas piedāvāto studiju programmu konkurētspēju nozarē, veicot esošo programmu pilnveidi un mācību materiālu digitalizāciju, pielietojot inovatīvas metodes. Iesaistīsies akadēmiskā godīguma pārvaldībā, kā arī pilnveidosim koledžas vadošā personāla kompetences un veidosim procesus atbilstoši kvalitātes prasībām, pēc izcilības un ISO 9001:2015 novērtējuma. 

Mums priekšā ir smags un atbildīgs darbs ceļā uz kvalitāti un izcilību. Turpināsim veidot ceļa kartes visiem ikdienas darba procesiem un sadarboties ar visām ieinteresētājām pusēm – studentiem, nozares asociācijām un sabiedrību. Nākamā gada maijā norisināsies pirmā Starptautiskā nedēļa, kuras ietvaros būs starptautiskā konference “Atbildīga kosmetoloģija un veselības aprūpe”, kā arī piedalīsimies CIBTAC gada balvā kā labākais “CIBTAC centrs” un ilgtspējas indeksā. Strādājam arī pie tā, lai tuvākajā laikā atvērtu modernu mācību salonu.

Noslēdzot 2018. gadu, vēlos pateikties savai komandai par izcilu darbu, studentu pašpārvaldei par idejām un par sadarbību, lektoriem un docētājiem par iesaistīšanos koledžas aktivitātēs un darba grupās. Novēlu visiem brīnišķīgu gada nogali un iedvesmojošu nākamo gadu!

Ar cieņu,

Marika Ģederte

dibinātāja un valdes priekšsēdētāja

%d bloggers like this: