Tikšanās ar Projekta Uzraudzības komiteju (PUK) par ESF projekta īstenošanas gaitu

19. decembrī restorānā “Spārnos” notika Projekta Uzraudzības komitejas (PUK) jau otrā tikšanās, kuru organizēja Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža ar projektā iesaistītajiem stratēģiskajiem partneriem – pārstāvjiem no Fizikālās Medicīnas asociācijas, Latvijas Skaistumkopšanas speciālistu asociācijas, SKK Studentu pašpārvaldes un SKK projektā iesaistītiem darbiniekiem. Sanāksmē arī piedalījās arī jauns dalībnieks – pārstāve no Latvijas Masieru asociācijas.

Tikšanās laikā stratēģiskie partneri tika iepazīstināti ar projekta īstenošanas norisi, ar koledžā realizēto abu programmu pilnveides ziņojumu un modernizācijas plānu. Tika pārrunātas sadarbības idejas nākamajā gadā.

Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža ar šī 2018. gada septembri sākusi īstenot Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.2.3.0/18/A/002 “Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža – labas pārvaldības ilgtspējīgs ekonomiskās izaugsmes dalībnieks ”.  Regulāras projektā iesaistīto pušu tikšanās notiek kopš projekta uzsākšanas brīža. Nākamā tikšanās plānota 2019. gada martā.

 

%d