No Starptautiskās nedēļas Parīzē atgriezušās docente Rūta Žagare un koledžas direktore Inguna Kaļķe

Laika posmā no 22.01.2019. līdz 24.01.2019. Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas direktore Inguna Kaļķe ar koledžas docenti Rūtu Žagari ERASMUS + programmas ietveros, viesojās pieredzes apmaiņas un mācīšanas pieredzes pilnveidē viesojās Ecole d’ Assas privātajā izglītības iestādē. Ecole d’ Assas  studiju virziens atbilst Veselības aprūpes virzienam, ko īsteno Starptautiskā kosmetoloģijas koledža. Ecole d’ Assas dibināta 1936. gadā kā privāta izglītības iestāde, kas apmāca fizioterapeitus un podologus. 

Par savu vizīti Parīzē dalījās koledžas direktore: “Ar izglītības iestādi un mācību programmām vizītes laikā iepazīstināja Ecole d’ Assas izglītības iestādes starptautiskās sadarbības koordinatore Nicole MAURICE. https://www.ecoledassas.com/en/

https://www.ecoledassas.com/wp-content/uploads/2018/02/Ecole-dAssas-Booklet.pdf.

Vizītes laikā iepazināmies ar izglītības iestādes infrastruktūru un  mācību bāzi, kā arī tikāmies ar sadarbības partneriem un izglītības iestādes viesiem no visas pasaules, lai pārrunātu aktualitātes izglītības  darba organizācijā.

Vizītes laikā bija iespēja tikāmies arī ar studentiem un kopā pārrunājām  studiju aktuālos jautājumus, gan par vērtēšanas sistēmu, gan lekciju organizācijas labākajiem principiem. Vizītes laikā ieguvu apliecinājumu studiju digitalizācijas ieviešanai pedagoga darba organizācijā, jo pārrunās ar studentiem, koledžas pārstāvjiem un viesiem izkristalizējās digitalizācijas lielā nozīme pedagoga darba organizācijā. Šajā skolā digitalizācija iet roku rokā ar kontaktstundām un ciešu akadēmiskā personāla klātbūtni visos procesos.

Vērot mācību procesu bija interesanti un ieguvēji bija visi gan mēs, gan studenti, kas piedalījās diskusijās un uzdeva jautājumus par Starptautiskās koemstoloģijas koledžs studiju iespējām.

Vizītes laikā bija iespēja apskatīt un iepazīties ar  Parīzes vēsturi un arhitektūras vērtībā. Baudīt Parīzes nacionālos ēdienus un izjust vēstures auru.  Paldies par šo pieredzes apmaiņas iespēju Starptautiskajai Kosmetoloģijas koledžai un ERASMUS + programmai. Parīze- vieta kur  vērts doties !”

 

 

%d bloggers like this: