8.maijā tiks noskaidrots, kurš saņems balvu “Gada pedagogs” un “Gada students “

8. maijā plkst 10.00 Biznesa centrā Unity, Vienības gatve 109 zinātniskās Konferences laikā tiks noskaidroti un sveikti “Gada pedagogs” un “Gada students” nominācijas saņēmēji. 

 “Gada Pedagogs 2018/2019”

Tituls “Gada Pedagogs” būs apliecinājums izcilībai savā nozarē. Dos novērtējumu ieguldītajam darbam un zināšanām.

Kas var piedalīties šajā nominācijā?

Jebkurš pašreizējais Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas pedagogs vai pedagogs, kurš  pasniedza 2018/ 2019 mācību gadā.

Kas izvērtēs nomināciju “Gada pedagogs” dalībniekus?

Studenti kopā ar skolas administrāciju izvirza kandidatūras un ņemot vērā noteiktos kritērijus vienojas par rezultātu.

Nominācijas “Gada Pedagogs” kritēriji:

Lai kļūtu par Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas “Gada Pedagogu” tiek ņemti vērā sekojoši kritēriji:

 • Izcils savas jomas speciālists – Zināšanu bāze
 • Lojalitāte
 • Interese, iesaistīšanās, sadarbība
 • Studentu/absolventu apmierinātība
 • Profesionāla izaugsme
 • Zinātnisko resursu attīstība
 • Pētniecības projektu iniciēšana
 • Kompetenču un sadarbības attīstība; ( Līderis, mentorings, komandas darbs)

Nominācija “Gada students 2018/2019”

Tituls “Gada students” būs apliecinājums studenta izcilībai nozarē. Dos papildus iespēju karjeras veidošanā un būs kā pierādījums darba devējiem, ka jūsu apmācība, izglītība un profesionalitāte ir atzīta un novērtēta visaugstākajā pakāpē.

Kas var piedalīties šajā nominācijā?

Jebkura pašreizējā Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas studente vai studentes, kuras studējušas 2018/ 2019 mācību gadā.

Kas izvērtēs nomināciju “Gada students” dalībniekus?

Pedagogi kopā ar skolas administrāciju izvirza kandidatūras un ņemot vērā noteiktos kritērijus vienojas par rezultātu.

Nominācijas “Gada students” kritēriji:

Lai kļūtu par Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas “Gada studentu” tiek ņemti vērā sekojoši kritēriji:

 • Sekmes, apmeklējums
 • Apgūtās Praktiskās iemaņas
 • Iniciatīva skolas aktivitātēs
 • Piedalīšanās sociālajos projektos
 • Interese, iesaistīšanās, sadarbība
%d