Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža jau pirmajā gadā sasniedz Ilgtspējas indeksa sudraba kategoriju

Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža Ilgtspējas indeksā piedalījās pirmo reizi un tā svinīgajā apbalvošanas ceremonijā saņēma sudraba kategorijas atzinību par ilgtspējīgu un atbildīgu uzņēmējdarbības praksi. 

Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža ir viena no astoņām privātajām koledžām Latvijā. Ilgtspējas indeksā augsto platīna un zelta atzinību saņēma tikai divas augstskolas – Rīgas Tehniskā Universitāte un RISEBA, bet augstākās izglītības institūcija Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža – sudraba kategoriju. Piedalīšanās Ilgtspējas indeksā un novērtējums apliecina uzņēmuma ievērotos ilgtspējīgas darbības principus dažādās jomās – stratēģija, sabiedrība, darba vide, tirgus attiecības un vide. Kopumā šogad tika izvērtēti vairāk kā 100 Latvijā strādājošu uzņēmumu iesniegtie dati par ilgtspējīgu un sociāli atbildīgu darbības politiku. Atzinības saņēma 19 uzņēmumi platīna kategorijā, 14 – zelta, 15 – sudraba un 7 – bronzas kategorijā. Sudraba indekss nozīmē, ka uzņēmums visus šos principus ievēro līdz 79,9%.

“Ilgtspējas indeksā jau desmito gadu novērtējumu veica Latvijas atbildīgākie un drosmīgākie uzņēmēji, jo ir gatavi novērtēt savu sniegumu un atklāt trūkumus, bet vienlaicīgi – veikt uzlabojumus,” norāda Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta vadītāja un Ilgtspējas indeksa organizatore Dace Helmane. “Desmit gadu laikā ir attīstīts ne tikai pats novērtējums, bet arī būtiski augusi uzņēmēju izpratne par atbildīga principiem, ko apliecina augstais sniegums un lielais platīna līmeņa dalībnieku skaits. Ir laiks spert nākamo soli, tāpēc jau nākamgad eksperti vērtēs ne tikai procesus un risku vadības mehānismu, bet arī Latvijas uzņēmumu faktisko ietekmi uz cilvēkiem, vidi un ekonomiku.”

Par Ilgtspējas indeksu

Ilgtspējas indekss ir stratēģisks vadības instruments, kas palīdz uzņēmumiem novērtēt savas darbības ilgtspēju un korporatīvās atbildības līmeni piecās jomās – stratēģijā, tirgus attiecībās, darba vidē, vidē un vietējā kopienā. Vienlaikus tas sabiedrībai, valsts un nevalstiskajām organizācijām sniedz objektīvus kritērijus, lai uzslavētu un atbalstītu tādus uzņēmumus, kuri palīdz stiprināt ilgtspējīgu attīstību. Iniciatīvas partneri ir Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts un nacionālā mēroga sociālie partneri – Latvijas Darba devēju konfederācija un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība.

%d bloggers like this: