Koledža saņem kvalitātes pārvaldības sistēmas apliecinājumu – ISO sertifikātu 9001:2015.

Ar prieku un gandarījumu paziņojam, ka esam saņēmuši kvalitātes pārvaldības sistēmas apliecinājumu – ISO sertifikātu 9001:2015. To svinīgi pasniedza BM Trada Latvija izpilddirektors Jānis Švirksts.

Kvalitātes pārvaldības sisitēmas ieviešana ir stratēģisks lēmums, kas var palīdzēt uzlabot tās sniegumu kopumā un nodrošināt stabilu pamatu ilgtspējīgas attīstības iniciatīvām. Šajā starptautiskajā standartā izmantota procesa pieeja, kurā iekļauts PLĀNO – DARI – PĀRBAUDI – RĪKOJIES (PDPR) cikls un riskos balstīta domāšana. Šī pieeja ļauj organizācijai plānot procesus un to mijiedarbību.” (ISO standarts*)

Koledžas ieguvumi, ieviešot kvalitātes pārvaldības sistēmu, pamatojoties uz starptautisko standartu, ir:

  1. spēja pastāvīgi nodrošināt pakalpojumu, kas atbilst klientu un likumu prasībām;
  2. palielinātas iespējas uzlabot klientu apmierinātību;
  3. rīcība ar riskiem un iespējām, kas saistīta ar tās kontekstu un mērķiem;
  4. spēja pierādīt atbilstību noteiktām kvalitātes pārvaldības sistēmas prasībām.

Arī koledžas vadība ir ieguvusi sertifikātu kvalitātes vadības sistēmā.

ISO sertifikāta iegūšana bija daļa no izvirzītajiem mērķiem ESF projekta Nr.8.2.3.0/18/A/002 Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža – labas pārvaldības ilgtspējīgs ekonomiskās izaugsmes dalībnieks ietvaros.

*ISO (Starptautiskā Standartizācijas organizācija) ir nacionālu standartizācijas organizāciju federācija.

%d