Vienīgajai izglītības iestādei un uzņēmumam Latvijā tiek pasniegts starptautiskais EFQM Izcilības modeļa sertifikāts

Latvijas Kvalitātes biedrības valdes priekšsēdētājs Mikus Zelmenis un EFQM IAT lektore un novērtētāja Vanda Novokšonova, pasniedza EFQM C2E Izcilības sertifikātu. Esam ļoti lepni un pagodināti, vēl jo vairāk tāpēc, ka šobrīd esam vienīgie Latvijā, ne tikai organizāciju, bet arī visu Latvijas augstskolu un koledžu vidū. 


Ir organizācijas Latvijā, kas izmanto EFQM Izcilības modeli un GOA-WorkBench (R) pašnovērtējuma rīku, bet tā arī līdz izcilības sertifikātam nenonāk. Mums jau uzņēmumā bija izveidots labs pamats un, pateicoties EFQM Izcilības modelim un pašnovērtējumam, sakārtojām ne tikai dokumentāciju, bet arī ieguvām jaunas zināšanas un iespējas tālākai attīstībai. Mūsu neatlaidīgais un smagais darbs ir attaisnojies, un tas mums ir ļoti svarīgi, lai nodrošinātu konkurētspējīgu un kvalitatīvu izglītību arī turpmāk.


Neatkarīgi no organizācijas darbības jomas un brieduma, tās vadīšanai ir nepieciešama pārvaldība, kura orientējas uz stratēģisko mērķu sasniegšanu, ievērojot organizācijas vērtības un uzturot augstu sniegumu un ilgtspējīgu izcilību. Pastāv dažādi vadības rīki un metodes, bet mēs izvēlējāmies tieši EFQM Izcilības modeli.  Eiropas kvalitātes fonda (EFQM – European Foundation for Quality Management) 1989.gadā izveidotais izcilas uzņēmējdarbības modelis ir viens no efektīvākajiem instrumentiem, kas, piedzīvojot vairākas pārmaiņas un adaptācijas, lai kļūtu atbilstošāks mūsdienu situācijai, sevi ir pierādījis lielākoties Eiropas uzņēmumu vidū. (EFQM modelcriteria, 2013)


Vislielākais izaicinājums man, kā uzņēmējai, ir dalīties ar saviem plāniem un mērķiem, iesaistīt visos procesos ieinteresētās puses – studentus, pasniedzējus, absolventus, nozares asociācijas, darba devējus un citus, ņemt vērā viņu viedokli un ieteikumus. Pašiem mācīties un tiekties uz izcilību no jauna katru dienu.  Paldies manai profesionālajai komandai par ieguldīto darbu un starptautiskajiem ekspertiem par novērtējumu!”, tā Marika Ģederte, koledžas dibinātāja.

EFQM Izcilības modeļa sertifikāta iegūšana bija daļa no izvirzītajiem mērķiem ESF projekta Nr.8.2.3.0/18/A/002 Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža – labas pārvaldības ilgtspējīgs ekonomiskās izaugsmes dalībnieks ietvaros.  

%d bloggers like this: