Tiek noslēgts sadarbības līgums ar septīto augstskolu Polijā

Jana Kohanovska universitāte (JKU) Kielcē ir viena no Polijas divdesmit universitātēm. Tā nodrošina darbavietas 1399 darbiniekiem, tai skaitā 909 augstskolu pasniedzējiem, no kuriem 285 ir profesori un 457 saņēmuši doktora grādu. Universitātei ir tiesības piešķirt doktora grādus vienpadsmit disciplīnās un ārsta grādus habilitēt divās disciplīnās. Tā piedāvā arī izglītību 38 studiju jomās pirmā un otrā cikla līmenī, gandrīz 150 specialitātēs dažādās disciplīnās humanitārajās, sociālajās, mākslas, medicīnas zinātnē, dabaszinātnēs un eksaktajās zinātnes.  JKU mācās 12 310 bakalaura studentu, 257 doktoranti un 666 maģistranti. Universitātē ir 7 fakultātes: Humanitārās zinātnes, Matemātikas un dabaszinātnes, Veselības zinātnes, Izglītības un mākslas, Vadības un administrācijas, kā arī Valodu studiju un vēstures un Sociālās zinātnes fakultātes.

%d bloggers like this: