Par mūsu sadarbības partneri kļūst privātā Varšavas inženierzinātņu un veselības koledža

Polijā ir ļoti daudz koledžas un universitātes, kurās māca kosmetoloģiju. Šī ir astotā augstskola Polijā, ar kuru esam noslēguši sadarbības līgumu par vieslektoru apmaiņu, studiju mobilitātēm un sadarbību pētniecībā.

Varšavas Inženierzinātņu un veselības koledža ir privāta augstākās izglītības iestāde, kura pastāv kopš 2003. gada un kura īsteno izglītību bakalaura, inženierzinātņu, maģistra un pēcdiploma studijas, tai skaitā kosmetoloģijā.

Starptautiskās sadarbības attīstības kontekstā koledža apzinās nepieciešamību uzsākt atbalsta pasākumus, kuru mērķis ir palielināt ārvalstu studentu piesaisti un sekmēt studentu un universitātes personāla starptautisko apmaiņu. Ceram uz abpusēju un ilgtspējīgu sadarbību.

%d bloggers like this: