Koledžas administrācija viesojas Tartu Universitātē pieredzes apmaiņā

Tartu Universitāti 1632. gadā dibināja Zviedrijas karalis Gustavs Ādolfs II, tā šobrīd atrodas universitāšu reitinga TOP 300. Tartu Universitātei ir 4 fakultātes, 13 000 studentu, no kuriem 1200 ir ārzemju studenti no 90 valstīm.

Esam uzsākuši ciešu sadarbību ne tikai ar Pērnavas koledžu, kura pieder Tartu Universitātei, bet arī ar mūžizglītības centru Tartu, kuri lepojas ar vairāk kā 393 e un tālmācības studijām un pat bērnu universitāti un jauniešu akadēmiju. Mūžizglītības centrs piedāvā arī 26 brīvos kursus dažādos priekšmetos.

Lielā pieredze darbā ar digitālajiem rīkiem – Moodle un Panopto video lekcijām, bija galvenais iemesls, kādēļ devāmies pieredzes apmaiņā, lai izprastu e-vides priekšrocības un izstrādātu līdzīgus piedāvājumus arī pie mums.

Digitālo rīku apgūšana ir viens no izvirzītajiem mēŗkiem ESF projekta Nr.8.2.3.0/18/A/002 Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža – labas pārvaldības ilgtspējīgs ekonomiskās izaugsmes dalībnieks ietvaros.

%d bloggers like this: