Viesojamies SMK lietišķo sociālo zinātņu universitātē Viļņā

SMK University of Social Applied Sciences / SMK lietišķo sociālo zinātņu universitāte ir Starptautiskās kosmetoloģijas koledžas partneraugstskola. Sadarbība izveidojusies veiksmīga; apmaiņas vizītēs darbinieki jau devušies vairākkārt. Šoreiz projektu koordinatore kopā ar divām lektorēm piedalījās starptautiskās nedēļas aktivitātēs. Tās ietvaros pasniedzēja Dana Dimante vadīja lekciju angļu valodā par sejas morfotipiem un ledus pasmasāžu un pasniedzēja Gunda Zvirbule par staptautiskajām higiēnas prasībām mūsdienu grimmā.

Sīkāk par to, kā viņām gāja variet izlasīt šeit:

%d bloggers like this: