Noslēgts sadarbības līgums ar Utenas universitātes koledžu Lietuvā

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Utenas Lietišķo zinātņu universitāte ir moderna, uz studentiem orientēta valsts augstākās izglītības iestāde, kas piedāvā augstākās koledžas studijas, kas vērstas uz praktisko darbību, lietišķajiem pētījumiem un profesionālo darbību. Universitātē ir 21 studiju programma, un 9 no tām balstās uz modulāru studiju sistēmu ar problēmās balstītu mācīšanās pieeju. Studiju programmas ir akreditējuši nacionālie un starptautiskie eksperti. Ļoti bieži dažus no priekšmetiem pasniedz vieslektori no prestižākajām Eiropas universitātēm. Uz karjeru orientēti pētījumi, kas veikti pēc pasaules darba tirgus pieprasījuma. Prakses ir neatņemama izglītības sastāvdaļa.
Utenas Lietišķo zinātņu universitātei piešķirta Eiropas kvalitātes balva, tai ir Erasmus augstākās izglītības harta, studentiem ir iespējas piedalīties dažādās starptautiskās apmaiņas programmās, starptautiskos projektos. Iestāde uzņem pilna laika studentus no Armēnijas, Latvijas, Nigērijas, Nepālas, Ukrainas, Turcijas un citām valstīm.

%d bloggers like this: