Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža noslēdz sadarbības līgumu ar Biznesa vadības koledžu

Ar mērķi nodrošināt augstāku izglītības kvalitāti, SKK direktore Inguna Kaļķe un BVK direktore Signe Enkuzena noslēdza sadarbības līgumu starp abāma augstskolām. Sadarbības ietvaros Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža un Biznesa vadības koledža dalīsies labajā praksē, sadarbosies pētniecības un citu projektu īstenošanā, kā arī sadarbosies mācību līdzekļu un metodisko materiālu sagatvošanā. SKK stratēģijā paredzēts maksimāli digitalizēt mācību procesu, daudzus no kursiem piedāvājot apgūt attālināti. BVK, kam ir jau vairāk kā 15 gadu pieredze tālmācības studiju programmu īstenošanā, būs liels palīgs mērķu īstenošanā.

Biznesa vadības koledža ir dibināta 2003. gadā, lai, ejot līdzi laikam, tehnoloģiju attīstībai un cilvēku aizņemtībai, Latvijā tiktu piedāvāta iespēja studēt tālmācības (e-studiju) vidē. … Biznesa vadības koledža ir Latvijā vienīgā specializētā tālmācības koledža, kura profesionāli realizē biznesa izglītību kā e-studijas jeb neklātienes studijas. Koledžas īstenotās studiju programmas ir licencētas un akreditētas. Augstskolā varat studēt gan tālmācībā no jebkuras vietas pasaulē, gan neklātienē – apmeklējot klātienes lekcijas, meistarklases un seminārus vairākas reizes mēnesī (BVK).

%d bloggers like this: