Mūsu pasniedzēji un personāls apmeklē Viļņas koledžu Lietuvā

Oktobra beigās projektu koordinatore Laura Everte, kopā ar lektori Daci Rihteri un docentu Vitāliju Romanovu, devās vizītē uz Viļņas koledžu, ar kuru sadarbības līgumu noslēdzām šajā pavasarī.

Ar saviem iespaidiem dalījās katrs no mobilitātes dalībniekiem. Visu nepublicēsim, tikai daļu, vairāk par pašiem pieredzes stāstiem var uzzināt šeit.

Laura: “Vizītē uz Viļņas koledžu devos kopā ar Daci Rihteri, kura dalījās pieredzē ar skropstu pieaudzēšanas tehniku un Vitāliju Romanovu, kurš pasniedz ķīmijas kosmētikas studiju priekšmetu. Interese no studentu puses bija ļoti liela, jo skropstu pieaudzēšana netiek iekļauta šīs skolas mācību programmā un kosmētikas ķīmijas lekcijās studenti nebija gatavojuši ziepes. Kā teica Viļņas koledžas ķīmijas pasniedzēja, viņa nekad nevarēja iedomāties, ka par ziepēm var stāstīt un pasniegt tik ļoti interesanti. “

Savukārt, Dacei šī Erasmus+ docēšanas mobilitāte bija pirmo reizi: “Kā lektorei akadēmiskais ieguvums ir gūt pieredzi, uzstāties ārpus Latvijas robežām un, protams, atsvaidzināt un gūt pieredzi runāt svešvalodā.  2. kursa studentiem vadīju lekciju studiju priekšmetā “Skropstu pieaudzēšana”. Prieks, ka studentes izrādīja lielu interesi, jo viņu studiju programmā šāda lekciju kursa nav.”

Arī docents Vitālijs Erasmus+ mobilitātē devās pirmo reizi un dalās ar saviem iespaidiem:” Kā docentam programmas akadēmiskais ieguvums ir pieredze uzstāties ārpus Latvijas robežām, jaunu sadarbības partneru iegūšana un svešvalodas prasmju atsvaidzinašana. Nozīmīga ir arī pieredzes apmaiņa par izmantotajiem literatūras avotiem, kas Latvijā valsts valodā ir ierobežotā daudzumā. Lektoriem ir iespēja iegūt jaunu informāciju, aizgūst dažādas idejas kā par lekciju saturu, tā arī organizatoriskiem aspektiem, ko vēlāk ir iespēja integrēt savās studiju programmās. Savukārt, SKK ieguvums ir lektoru izaugsme, teorētiskās bāzes bagātināšana un koledžas atpazīstamības veicināšana ārvalstīs. 

Tiem, kas tikai apsver iespēju piedalīties Erasmus+ docēšanas mobilitātē, iesaku piedalīties šajā programmā, jo tas sniedz iespēju iepazīt dažādu valstu kultūru, liek rast jaunus veidus, kā pielāgot tematu auditorijas interesēm. Tas veicina izglītības programmu dažādību un rodas iespēja dzirdēt gan ārvalstu lektoru, gan kolēģu viedokļus un vērtējumu, jo kolektīva dalība šādā programmā veicina sadarbības nepieciešamību arī kolēģu starpā.”

%d bloggers like this: