SKK lektors Sergejs Akuličs stāsta par Erasmus+ pieredzi Čehijā

cof

“Izaicinājumu bija daudz – kā izveidot kontaktu gan ar citas augstskolas mācībspēkiem, gan ar studentiem, kuru dzimtā valoda nav angļu valoda, un kuri mani redz pirmo reizi relatīvi īso laika periodu, kā sagatavot interesantas lekcijas ar pievienotu vērtību studentiem, kuru mācību profils ir nedaudz atšķirīgs no Koledžas, kaut programmās ir ievērojama daļa kopīgo elementu,” stāsta Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas farmakoloģijas lektors Sergejs Akuličs.

Šajā decembrī viņš viesojās SKK partneraugstskolā, Tomas Bata universitātē Zlīnā, Čehijā, kur pasniedza lekcijas par farmaceitiskās informācijas kvalitātes izvērtēšanu un pielietojumu TBU Tehnoloģijas fakultātes 1.kursa studentiem, kā arī apmeklēja zinātniski pētnieciskās laboratorijas un apmainījās pieredzē par docēšanu, zinātniski pētniecisko darbu, izglītības organizāciju un saistītiem darbiem ar TBU Tehnoloģijas fakultātes mācībspēkiem.

Atveriet saiti, lai izlasītu visu Sergeja pieredzes stāstu: https://skk.lv/wp-content/uploads/2019/12/Erasmus_Sergejs_Akulicss_SKK_TBU.pdf

%d