Akadēmiskais godīgums un ētika Starptautiskajā Kosmetoloģijas koledžā

12.11.2019. Direktora vietniece mācību darbā apmeklēja semināru “Akadēmiskais godīgums un ētika augstākajā izglītībā”[1] Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB). Semināra laikā uzklausīja referentu prezentācijas un strādāja darba grupā ar uzdevumu noskaidrot esošo situāciju izglītības iestāžu un valsts līmenī. Tika apzināti normatīvie akti, procesi un materiāli, kas pašlaik ir izstrādāti un pieejami un apzināts, kas vēl iztrūkst.[2] SKK akadēmiskais personāls ar semināra materiāliem tika iepazīstināts ar e-pastu starpniecību.

Lai pilnveidotu kvalitatīvu studiju un akadēmisko darbu, SKK 2018. gada 23. aprīlī pievienojās vienotai augstskolu plaģiāta kontroles sistēmai. Līdz līguma noslēgšanas brīdim sistēmā sadarbojas: Latvijas Universitāte, Daugavpils Universitāte, Ekonomikas un Kultūras augstskola, Rīgas Starptautisko ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola, Rīgas Stradiņa universitāte un Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Reizi gadā akadēmiskajam personālam un studentiem notiek mācības par ar pretplaģiātismu un akadēmisko godīgumu. Līdz šim SKK nav bijis precedents, kurā būtu konstatēts akadēmiskā godīguma pārkāpums.

Iekšējie SKK dokumenti par akadēmisko vidi pieejami SKK Moodle vidē: http://moodle.kk.edu.lv/course/view.php?id=117

2020. gada janvārī izveidoti infografiki studentiem, akadēmiskajam personālam un administrācijai par akadēmisko godīgumu. Tie skaidro, kas ir akadēmiskais godīgums un kā būtu jārīkojas tā konstatēšanas gadījumā. Infografiki pieejami http://moodle.kk.edu.lv/course/view.php?id=117 .


[1] Semināru organizēja Izglītības un zinātnes ministrija (IZM), LNB, Rīgas Stradiņa universitāte (RSU), Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) un Latvijas Universitāte (LU). 

[2] Informāciju skatīt šeit: https://www.lnb.lv/lv/aizvadits-seminars-par-akademisko-godigumu-un-etiku-augstakaja-izglitiba

%d bloggers like this: