Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas direktore informē par aktuālo studiju procesā

Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža (SKK) sākot no piektdienas, 13. marta, līdz tālākam valdības rīkojumam,  atceļ visas klātienes studiju nodarbības visiem studējošajiem, kā arī visus ārpusstudiju pasākumus.

To paredz SKK rīkojums Nr. 1- 8/20-010 Par SKK studiju darba organizāciju LR ārkārtas situācijas apstākļos. Šāds lēmums pieņemts, jo Latvijas valdība valstī ir izsludinājusi ārkārtas situāciju, lai ierobežotu «Covid-19» vīrusa izplatību. 

Laikā, kad klātienes studiju darbs nenotiek, studiju darbs tiek organizēts pilnā apjomā izmantojot attālinātā darba formu!

Pedagogi pilnveido un nodrošina  attālinātu lekciju vadību, izmantojot digitālos rīkus – Moodle, Panopto, ZOOM.

Administrācija, sadarbībā ar uzraugošajām institūcijām un nozares pārstāvjiem, strādā, organizējot nepārtrauktu informācijas apriti, gan par Covid-19 izplatības mazināšanas rekomendācijām, gan koledžas darba organizāciju.

Studenti mācās attālināti, izmantojot visus SKK digitālos resursus. Sazinās ar pedagogiem.

Aicinām SKK studentus, darbiniekus un sadarbības partnerus nepārtraukti sekot līdzi gan Latvijas Republikas valdības aktuālajai informācijai, gan SKK vadības rīkojumiem un rekomendācijām! 

Informācija:

Par aktuālajiem rīkojumiem informēsim www.skk.lv

IT atbalstu: Akadēmiskais personāls: ilze@skk.lv;  Studentiem: elizabete@skk.lv

Sadarbības partneri: info@skk.lv; inguna@skk.lv

Paldies visiem par profesionālu rīcību un saprotošu attieksmi!

Novēlu visiem Veiksmi !              SKK Direktore              Inguna Kaļķe

%d bloggers like this: