Esi sveicināts – topošais student!

Topošie studenti varēs sev ērtā vietā un laikā  iesniegt pieteikumu studijām Vasaras uzņemšanai studiju programmā “Estētiskajā kosmetoloģijā” https://skk.lv/estetiska-kosmetologija/

Ar aprīli uzsākam  jauno studentu pieteikšanos studijām un uzņemšanas procesu 2020./2021. mācību gadam https://skk.lv/uznemsana/

Ņemot vērā koronavīrusa esamību pasaulē un Latvijā, veselība un drošība šajā situācijā koledžā ir prioritāte.  Sekojam līdzi situācijai valstī un pasaulē un atbilstoši situācijai organizēsim drošu uzņemšanu studiju programmās.

Jau nedēļu koledža strādā attālinātā režīmā. Šobrīd iegūstam atgriezenisko saiti, lai saprastu,  kā jūtas studenti, pedagogi un  administrācija šajā pārmaiņu laikā.

Vēl nav skaidrs, cik ilgi būs nepieciešams saglabāt ārkārtas situāciju un vai varētu būt pagarināts mācību gads vidusskolās, bet kopumā tas neietekmēs uzņemšanas pasākumu koledžā.  Tas, vai centralizēto eksāmenu rezultātus topošie studenti saņems 1.jūlijā vai 1.augustā, studiju uzņemšanu nevarētu būtiski ietekmēt.  Esam gatavi veikt studiju darba  un uzņemšanas procesa korekciju, ja tomēr vidusskolēni nebūs saņēmuši diplomus līdz jaunā studiju gada plānotajai uzsākšanai.  

Koledžas spēja pielāgoties sabiedrības, studentu un nozares vajadzībām ir ļoti augsta.  Jau otro gadu organizēsim uzņemšanu viegli pieejamā- attālināta formātā, ko studenti ir atzinīgi novērtējuši kā ērtu  un viegli saprotamu.

Topošie studenti varēs sev brīvi pieejamā vietā un laikā  iesniegt pieteikumu studijām Vasaras uzņemšanai studiju programmā “Estētiskajā kosmetoloģijā” (41722) studijām 2020./2021. akadēmiskajam gadam no 2020.gada aprīļa. Imatrikulācijas komisijas uzņemšanas rezultātu izsludināšana 17.08.2020. Reģistrēšanās studijām, līgumu slēgšana no 18.08.2020. līdz 21.08.2020.

ESAM ATVĒRTI PĀRMAIŅĀM UN ELASTĪGAM STUDIJU DARBAM, NEZAUDĒJOT KVALITĀTI UN DROŠU STUDIJU UN DARBA VIDI!

Sekojiet līdzi koledžas aktualitātēm un uz tikšanos,            

Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas direktore 
I.KAĻĶE

%d