Attālinātās studijas | Praktiskās nodarbības būs tad, kad tas būs droši

Liels paldies Jums, studenti, par sadarbību šajā laikā, kad mums visiem ir jākļūst elastīgiem un jāspēj pielāgoties ik dienas tik mainīgajai situācijai. Paldies par ieguldījumu SKK attālināto studiju novērtēšanā un Jūsu vērtīgajiem ieteikumiem. Administrācija un pedagogi jau ir uzsākuši darbu, lai pilnveidotu studiju procesu atbilstoši Jūsu vajadzībām. Īpašs paldies studentei Maijai, kas uzreiz pēc ārkārtas situācijas izsludināšanas piedāvāja savu pieredzi un palīdzību digitālā rīka Zoom lietošanā. Pateicoties Maijai, pedagogi tika iedrošināti un apmācīti vadīt lekcijas tiešraidē, rosināt tajās diskusijas.

Informējam, ka praktiskās nodarbības atsāksies tad, kad valstī būs beigusies ārkārtas situācija – pēc šī brīža oficiālās informācijas 14.aprīlī. Tā kā šobrīd vairāk apgūstiet teorētiskos priekšmetus, pēcāk būs vairāk praktisko nodarbību, un studiju programma tiks realizēta pēc pilna plāna. Varat uzticēties, ka nepalaidīsim Jūs prom no koledžas bez treniņa uz modeļiem. Līdz ar to arī studiju maksa paliek nemainīga.

Atgādinām, ka jebkādus tehniskus jautājumus, kas saistīti ar Moodle, Panopto vai Zoom lietošanu, Jums palīdzēs atrisināt Elizabete elizabete@skk.lv vai Diāna diana@skk.lv / Whatsapp 26378425 .

%d bloggers like this: