Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža jau otro gadu iegūst Ilgtspējas indeksa Sudraba kategoriju

Ilgtspējas indekss ir stratēģisks vadības instruments, kas balstīts uz starptautiski atzītas metodoloģijas, palīdzot Latvijas uzņēmumiem diagnosticēt savas darbības ilgtspēju un korporatīvās atbildības līmeni. Vienlaikus tas sabiedrībai, valsts un nevalstiskajām organizācijām sniedz objektīvus kritērijus, lai uzslavētu un atbalstītu tādus uzņēmumus, kuri palīdz stiprināt Latvijas ekonomiku ilgtermiņā. Ilgtspējas indeksa dalībnieki demonstrē drosmi, atklātību un apņemšanos pilnveidot savu sniegumu, tieši šie uzņēmumi spēj ne tikai ietekmēt savas nozares attīstību, bet arī sekmēt valsts ilgtspēju.

Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts

Ilgtspējas mērķi ir nozīmīga Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas stratēģijas sastāvdaļa. Ar katru gadu ieviešam arvien jaunas iniciatīvas un prakses, lai radītu pozitīvu ietekmi uz apkārtējo vidi un cilvēkiem. Jau pamatvērtībās definēts, ka esam sociāli atbildīgs uzņēmums – mēs ievērojam cilvēktiesības, rūpējamies par vidi, kurā dzīvojam un izturamies godīgi pret visām ieinteresētajām pusēm. Ar Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas 2019.gada ilgtspējas pārskatu vari iepazīties šeit.

%d