Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža paraksta labas gribas memorandu dažādības veicināšanas un vadības atbalstam

Mēs pievienojamies kustībai „Dažādībā ir spēks”

Darba likuma 7.pants. nosaka Vienlīdzīgu tiesību principu IKVIENAM cilvēkam – ikvienam ir vienlīdzīgas tiesības uz darbu, taisnīgiem, drošiem un veselībai nekaitīgiem darba apstākļiem, kā arī uz taisnīgu darba samaksu, tāpat tas nosaka, ka tiesības nodrošināmas bez jebkādas tiešas vai netiešas diskriminācijas – neatkarīgi no personas rases, ādas krāsas, dzimuma, vecuma, invaliditātes, reliģiskās, politiskās vai citas pārliecības, nacionālās vai sociālās izcelsmes, mantiskā vai ģimenes stāvokļa, seksuālās orientācijas vai citiem apstākļiem.

Mēs ​izprotam​, ka d​ažādības vadība ir veiksmīga tikai gadījumos, kad visas iesaistītās puses izprot izaicinājumus un ir pretīmnākošas to risinājumos.

Mēs esam toleranti un atvērti dažādībai un apņemamies ar savu darbu veicināt Latvijas sabiedrības cieņu pret dažādām sabiedrības grupām, respektējot, pieņemot un novērtējot katra unikalitāti.

Mēs apzināmies​, ka uzņēmuma spēks un konkurētspēja veidojas, ja tie veido savu ikdienas darbu, uztverot katra cilvēka īpašības kā ​spēku un iespēju.

Mēs apņemamies katrs savas ikdienas dzīvē būt atvērti, iecietīgi, izprotoši un iekļaujoši, jo tas palīdz mums pašiem un manam uzņēmumam būt spēcīgam un iegūt iespējas.

Ar savu parakstu es apliecinu, ka es un/vai mans uzņēmums, organizācija vai valsts un pašvaldības institūcija pievienojas kustībai „Dažādībā ir spēks”, lai mācītos dažādību, lai dalītos pieredzē par dažādību, lai praktizētu dažādību un, lai kļūtu atvērts dažādībai.

Kustība „Dažādībā ir spēks” ir brīvprātīga darba devēju kustība, kurā apvienojas uzņēmēju, organizāciju – biedrību un nodibinājumu, valsts un pašvaldības iestādes, kas savā ikdienas darbā vēlās veicināt atvērtību dažādām sabiedrības grupām, saskatot, ka dažādība ir resurss, dažādība ir iespēja un dažādība ir konkurences priekšrocība. Vairāk lasi www.dazadiba.lv

%d bloggers like this: