Studijas Starptautiskajā Kosmetoloģijas koledžā notiks attālināti un klātienē

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.360 Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, SKK izveidota Kārtība Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai Starptautiskajā Kosmetoloģijas Koledžā, kas paredz, ka praktisko priekšmetu lekcijas tiks organizētas klātienē, ievērojot nepieciešamos drošības pasākumus, taču, lai vēl vairāk sargātu studentus un minimizētu infekcijas izplatības risku, teorētiskās nodarbības pēc iespējas notiks attālināti.

Attālinātās lekcijas notiks pēc lekciju grafika tiešraidē, izmantojot Zoom platformu. Ar tehniskajām prasībām datoriem un telefoniem, kā arī instrukcijām par Zoom lietošanu, var iepazīties Zoom mājas lapā.

Vairāk par studiju procesa organizāciju rudens semestrī pedagogi un studenti tiks informēti tuvākajā laikā.

%d bloggers like this: