Koledža iesaistās “On Track” pētījumā par absolventiem

Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža iesaistījusies projekta “On Track” absolventu anketēšanā, kuru rezultāti tiks apkopoti novembra beigās. Tās mērķis ir iegūt kvalitatīvu informāciju par to, kā absolventi izmanto iegūtās zināšanas, prasmes un kompetences pēc mācību beigšanas, lai saprastu gan bezdarba cēloņus, gan noskaidrotu panākumu iemeslus konkrētās  izglītības iestādēs vai mācību programmās, kā arī konkrētos reģionos vai ekonomikas nozarēs. Projekta “On Track” darbība ir attiecināma uz identificētajiem trūkumiem pašreizējā datu ieguves procesā. Projekta ietvaros izstrādātā absolventu gaitu sekošanas sistēma uzlabos tirgū nepieciešamo prasmju identificēšanu, palīdzot iegūt atbilstošu informāciju no absolventiem. Sekojot Padomes rekomendācijām, Eiropas Komisija (EMPL ĢD) pasūtīja pētījumu par profesionālo skolu absolventu nodarbinātības rādītāju sekošanas praksi Eiropas Savienības dalībvalstīs un aicināja izstrādāt Eiropas līmeņa sadarbības scenārijus šajā jomā.

Šī projekta mērķis: 

• Veikt padziļinātu analīzi par esošo situāciju un vajadzībām katrā projekta partnervalstī.

• Izstrādāt profesionālo skolu absolventu turpmākās izglītības un karjeras sekošanas sistēmu izglītības iestādes līmenī, kas būtu savienojama ar iestādes kvalitātes nodrošināšanas sistēmu.

• Veikt izmēģinājuma testu, ieviešot sekošanas sistēmu, izveidojot sekošanas mehānismu un integrējot to iestādes uzraudzības procesos.

• Atbalstīt profesionālās izglītības un apmācību iestādes ieviest absolventu gaitu sekošanas mehānismu un integrēt to iestādes kvalitātes nodrošināšanas sistēmā.

%d bloggers like this: