Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža piedalās pilottestēšanā projektā Impress

Starptautiskā Kosmetoloģijas koledžas vispārējais personāls piedalījās ļoti interesantā projektā IMPRESS – pilottestēšanā, lai noteiktu stresa līmeni organizācijā. Projekts ir izcilības modelī balstīta stresa menedžmenta kompetenču uzlabošana ilgtspējīgas organizatoriskās darbības attīstībai Eiropā. Tā mērķis ir izstrādāt un atzīt novatorisku instrumentu komplektu, kas organizācijām ļautu identificēt un risināt ar stresu saistītos jautājumus, kā arī palīdzēt ar jaunām treniņu metodēm un mācību materiāliem identificēto problēmu risināšanā.

Kā zināms, stress ir viens no būtiskākajiem cilvēku saslimšanas izraisītājiem, šādā veidā nodarot organizācijām vērā ņemamus ekonomiskus zaudējumus, darbinieku kavēto darba dienu dēļ. Taču stresa menedžments ir nozīmīgs ne tikai ekonomisku un konkurences faktoru dēļ – rūpēties par darbinieku veselību ir darba devēja morāla atbildība un pozitīva prakse.

Pamatojoties uz pilottestēšanas rādītājiem, šobrīd personālam tiek veiktas apmācības par stresa pārvaldību un metodēm ikdienā.

Projekts tiek realizēts sadarbībā ar Universitātēm un Tirdzniecības kamerām no Vācijas, Spānijas un Īrijas. No Latvijas piedalās trīs partneri – Eurofortis, RTU un Austrumu slimnīca.

Projekta mērķi un rezultāti:

  • Izstrādāt mācību moduli, kas balstīts nozarē iegūtā pieredzē, lai nodrošinātu jaunajiem profesionāļiem nepieciešamās zināšanas un prasmes, ar darbu saistītu stresa problēmu risināšanai.
  • Izstrādāt praktisku instrumentu komplektu, ko var izmantot atbilstoši apmācīti speciālisti, lai noteiktu stresa līmeni organizācijā un individuālā līmenī, jo īpaši attiecībā uz spēju strādāt pastiprināta spiediena apstākļos.
  • Izstrādāt un izmēģināt mācību metodi, kas radīta, lai jaunieši varētu tikt galā ar izaicinājumiem darba tirgū, samazinot stresa faktorus, kas rodas pirms darba uzsākšanas vai sākot strādāt profesijā.

%d bloggers like this: