Dažādības Hartu paraksta arī Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža

16.11.2020. Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža  svinīgā ceremonijā, attālināti, parakstīja Latvijas Dažādības hartu.

Dažādības harta  ir brīvprātīga vienošanās, kuras mērķis ir cieņpilnas attieksmes veicināšana un dažādu sabiedrības grupu iekļaušana.  

 SKK ir svarīgi parakstīt Dažādības hartu, jo savā darbībā  skaidri noteikusi un īsteno  vērtības, kas cieši sasaistās ar Dažādības Hartas pamatprincipiem – sociālā atbildība, droša darba vide, kvalitāte un izglītības pieejamība. 

“Esam daudz darījuši un turpināsim strādāt un veidot cieņpilnu  vidi, kurā katrs indivīds vai sabiedrības grupa ir vērtība un sniedz nenovērtējamu ieguldījumu koledžas  ceļā uz izcilību

SKK apņemas turpināt iedzīvināt 15 hartas principus, tādus, kā:

  1. Veidot organizācijas kultūru, kurā tiek novērtēta savstarpējā cieņa, dažādība, iekļaušana un īstenot vienlīdzīgas attieksmes princips. 
  2. Aizsargāt savus darbiniekus un studentus no diskriminācijas;
  3. Nepieļaut diskrimināciju uz dzimuma, etniskās piederības, ādas krāsas, vecuma, invaliditātes, seksuālās orientācijas, dzimuma identitātes un reliģiskās vai politiskās pārliecības pamata;
  4. Atbalstīt profesionālo izaugsmi un mūžizglītību;

Dažādības harta ir  apliecinājumu, ka SKK nepieļauj diskrimināciju un  ir par Eiropas Savienības (ES) pamatvērtību «Vienoti dažādībā».”

%d bloggers like this: