COVID19 PIESARDZĪBAS PASĀKUMU ĪSTENOŠANA KOLEDŽĀ

Lai mazinātu Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas (SKK) studējošo, personāla un apmeklētāju veselības apdraudējumu, kā arī, lai novērstu SKK studiju un pētnieciskās darbības nepārtrauktības riskus, šā gada 2020.gada 21. decembrī SKK ir ieviesti, un atbilstoši valdības lēmumam, SKK turpinās šādi mācību darba organizācijas drošības pasākumi:

  1. Visām studiju grupām 2021.gada pavasara semestrī turpinās studiju kursu teorijas apguve  attālināti-klātienē (attālinātās mācības)  ZOOM platformā;
  2. Studiju kursu praktiskā daļa, saskaņojot kontaktstundu apjomu ar studiju kursa atbildīgo pedagogu, pārcelta un  jāīsteno atbilstoši noteiktajai epidemioloģiskajai situācijai valstī, pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas un valdības  rīkojuma par klātienes darbu izglītības iestādēs;
  3. Atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai valstī,  jāparedz iespēju pagarināt 2020./2021.gada pavasara semestri un īstenot studiju programmas praktisko kursu un kvalifikācijas prakses realizāciju līdz 2021.gada augustam;
  4. Studējošais/darbinieks apzinās, ka valstī var tikt noteikti arī citi epidemioloģiskās drošības pasākumi.

SKK  studējošie tiek aicināti sekot līdzi tālākajai informācijai, tai skaitā SKK direktores rīkojumiem par studiju procesa organizāciju un epidemioloģiskajiem pasākumiem.

SKK rīkojums: Informācija SKK Moodle 

Līdz 25.01.2021. pagarināti drošības pasākumi, kas vērsti uz to, lai ikviens no mums satiktu pēc iespējas mazāk cilvēku ārpus savas mājsaimniecības. Turklāt naktīs no piektdienas uz sestdienu un no sestdienas uz svētdienu visiem Latvijas iedzīvotājiem no plkst. 22.00 līdz plkst. 5.00 jāuzturas savā dzīvesvietā. Tā mēs pasargāsim sevi un citus no iespējamās inficēšanas ar Covid-19.

Sejas maska OBLIGĀTI jālieto visās iekštelpās, kur ir vairāk par vienu cilvēku, izņemot mājās, tātad – arī darbavietā.

Par valstī noteiktajiem ierobežojumiem var uzzināt Ministru kabineta mājaslapā:

https://www.mk.gov.lv/lv/aktualitates/rikojums-par-arkartejas-situacijas-izsludinasanu

Atbildes uz jautājumiem par vakcināciju

Šeit atradīsi atbildes uz jautājumiem par vakcīnām pret Covid-19 un vakcināciju Latvijā. Neatradi savu jautājumu? Raksti uz covidjautajumi@spkc.gov.lv E-pasts paredzēts iedzīvotāju jautājumu iesūtīšanai!

https://www.spkc.gov.lv/lv/atbildes

%d bloggers like this: