Noslēgts sadarbības līgums ar Libertas starptautisko universitāti Horvātijā

Libertas Starptautiskā universitāte ir vecākā privātā universitāte Horvātijā. Tas izveidojās no Libertas biznesa skolas Zagrebā un DIU Libertas Starptautiskās universitātes Zagrebā un Dubrovnikā. 2016. gadā šīs abas iestādes apvienojās, un šodien Libertas Starptautiskā universitāte sastāv no četrām fakultātēm un biznesa skolas.
Nodarbības Libertas notiek Zagrebā, Dubrovnikā un Kutinā ar atšķirību, ka visas nodarbības Dubrovnikā notiek angļu valodā, savukārt Zagrebā un Kutinā stundas notiek horvātu valodā.

Libertas starptautiskās universitātes studentiem ir iespēja mācīties no bakalaura līdz doktora līmenim, šādu iespēju nedod neviena cita privāta augstākās izglītības iestāde Horvātijā. Līdz šim Libertas piedāvātās iespējas ir atzinīgi novērtējuši studenti no Horvātijas un 38 citām valstīm no visas pasaules.

Libertas nodarbības tiek pasniegtas mazās grupās, un zināšanas tiek iegūtas, aktīvi iesaistoties attiecīgajās tēmās. Studenti ir līdzvērtīgi izglītības procesa dalībnieki, nevis tikai pasīvi novērotāji, kas atveido citu cilvēku zināšanas un idejas. Tiek uzsvērts komandas darbs, bet tajā pašā laikā īpaša uzmanība tiek pievērsta individualizētai pieejai katram studentam, viņa intelektuālajām vajadzībām un piederībām


Libertas lielākais spēks ir izcilie profesori, kuriem ir izcila akadēmiskā un profesionālā pieredze. Libertas slavenu starptautisku zinātnieku komandā ir profesori, kas mācījuši vai šobrīd māca Hārvardas universitātē, Prinstonas universitātē, Džordžtaunas universitātē, Londonas Ekonomikas augstskolā, Sorbonnas universitātē, Ņujorkas universitātē, Virdžīnijas Juridiskajā skolā un citās vadošajās augstākās izglītības iestādēs. Eiropā, Amerikas Savienotajās Valstīs un citur pasaulē. Bez tam tajā ietilpst pašreizējie un bijušie vēstnieki, ministri, ekonomisti, izpilddirektori, starptautisko tiesību eksperti, militārie ģenerāļi, mākslas vadītāji, pārstāvji ANO, EDSO un SVF un citās ievērojamās starptautiskās institūcijās. Šī akadēmiskās izcilības un reālās pasaules pieredzes kombinācija nodrošina, ka studiju programmas līdzsvaro teorētisko un praktisko.


Daudzi Libertas absolventi jau ieņem nozīmīgus amatus biznesā, diplomātijā, bankās, politikā, sporta vadībā, tūrismā – gan Horvātijā, gan ārzemēs. No vairākiem tūkstošiem absolventu vairāk nekā 94% no viņiem ir atraduši darbu un veido veiksmīgu karjeru.

%d bloggers like this: