No Erasmus+ mobilitātes Tartu atgriezušās koledžas docente Rūta Žagare un lektore Krista Bucika

Jūnija sākumā uz kaimiņvalsti Igauniju devās mūsu koledžas pedagoģes Rūta Žagare un Krista Bucika, lai apmeklētu Tartu veselības aprūpes koledžu.

Par savu pieredzi dalās Krista: “Uz turpmāko sadarbību ar Tartu Veselības aprūpes koledžu skatos ar neviltotu interesi un domāju, ka mūsu koledža noteikti būs ieguvēja šādas abpusējas sadarbības rezultātā gan tad, kad viņi savus studentus un pedagogus nosūtīs uz Rīgu, gan arī tad, kad mūsu pašu studenti dosies uz Tartu apmeklēt kādas viņu nodarbības. Izrunājot sadarbības iespējas, pašlaik provizoriski var teikt, ka mūsu koledžas studentiem varētu būt iespējas viesoties Tartu un apmeklēt nodarbības radioloģijā, fizioterapijā un ārstnieciskajā masāžā. Plānā ir īslaicīgas (1-2 dienu garas) studentu un pedagogu abpusējas vizītes, tāpēc ar aizrautību skatos uz studentu uzņemšanu un lekciju vadīšanu Rīgā un arī Tartu.

Starptautiskā kosmetoloģijas koledža ir ieguvusi vēl vienu lielisku ārzemju sadarbības partneri, kas dod iespēju studentiem doties ārzemju mobilitātē netālu no Rīgas, kas īpaši noderīgi ir tādā gadījumā, ja studentam nav iespēja doties ilglaicīgā mobilitātē. Šādi apmaiņas braucieni ļauj studentiem komunicēt par savu specialitāti angļu valodā un gūt priekšstatu, kā būtu mācīties internacionālā vidē, kas varbūt dažiem no studentiem ir aktuālāk nekā citiem, ja ir vēlme doties ilglaicīgā Erasmus+ mobilitātē, vai arī plāni ir saistīti ar ārvalstīm pēc studiju beigšanas. 

Citiem kolēģiem, kuri apsver iespēju izmantot Erasmus+ personāla pilnveides mobilitāti, es varu tikai ieteikt to noteikti darīt! Jebkura aizņemta cilvēka dzīves ritmā ir izaicinājums atrasts vairākas brīvas dienas, kad ieplānot šādus braucienus, bet aizbraucot tiek sajusta cita enerģija – uzņemošā augstskola dalās ar savu pieredzi un mums ir iespēja dalīties ar savējo. Uzklausot labās prakses piemērus, rodas sajūta, ka vēl tik daudz ir iespējams dot arī mūsu studentiem. Personīgi es, kā lielu izaicinājumu, uztveru vieslekciju vadīšanu angļu valodā, bet parasti jau tās lietas, kas liekas, kā vislielākie izaicinājumi, nes vislielāko gandarījumu, un esmu pārliecināta, ka šāda pieredze palīdzētu man augt gan kā pedagogam, gan personībai!”

Rūta piebilst: “Ieguvu pieredzi kā notiek studentu apmācība darbā ar simulācijas ierīcēm. Personiskie ieguvumi- ekskursija pa Tartu pilsētu. SKK ieguvumi no manas Erasmus+ personāla pilnveides mobilitātes- sadarbības līguma noslēgšana ar Tartu koledžu, kas garantē gan studentu, gan personāla pieredzes un mācību apmaiņas programmu īstenošanu starp abām augstskolām. Tāpat ir profesionāli ierosinājumi studentu mācību un prakses apmaiņas īstenošanā.”

%d bloggers like this: