Vizīte Igaunijas masāžas un terapijas skolā

Jūlija sākumā Erasmus+ personāla pilnveides mobilitātē uz Igauniju devās koledžas direktore Inguna Kaļķe, lai apmeklētu Igaunijas masāžas un terapijas skolu.

“Igaunijas masāžas un terapijas skolā viesojāmies jau 2017.gadā, kad iepazināmies ar skolas piedāvātajām mācību programmām, pedagogu sastāvu un runājām par sadarbības iespējām. Šogad bija liela interese viesoties atkārtoti, jo skola atrodas jaunās multifunkcionālās telpās ar plašām apmācības iespējām. Bija liels prieks satikt kolēģus un dalīties pieredzē un iegūt jaunas zināšanas mācību darba organizācijā un procesu vadībā.

Personāla pilnveide Erasmus+ mobilitātes ietvaros bija noorganizēta teicami. Vizītes laikā piedalījos lekciju vērošanā, tikos ar programmu pedagogiem un skolas vadītāju, pārrunājām studiju procesa organizācijas līdzīgās un atšķirīgās formas, īpaši noderīga bija pieredze mācību darba organizācija COVID19 apstākļos. Izrunājām turpmākas sadarbības iespējas programmas īstenošanā, kā arī sadarbības iespējām pētniecības un studiju darba organizācijā.

Kā jau iepriekš minēju, vērtīga pieredzi ieguvu universālā-multifunkcionālo telpu dizaina jomā, kas ļauj transformēt telpas atbilstoši studentu grupu lieluma un vajadzībām, kas īpaši svarīgi ir mūsdienu strauji mainīgajos apstākļos.

Tallinas masāžas skola līdzīgi, kā Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža, ļoti lielu vērību pievērš pedagogu un studentu apmierinātībai. Skolai izveidotas atpūtas un darba telpas, ērta piebraukšana pie skolas ar plašu autostāvvietu, ēdamtelpas u.c. ērtības, lai students un pedagogs koncentrētos tikai uz mācību darbu.”

%d bloggers like this: